Zbiórka przed Wiosenną Wyprawą Czerwonych Beretów

wpis w: Wszystko | 0

Starszyzna z drużyny pomagała w prowadzeniu zbiórek przed Wiosenną Wyprawą Czerwonych Beretów. Zbiórkę z szyfrów prowadziła druhna Ania, a druh Krzysztofa prowadził zbiórkę z historii drużyny i historii bohatera drużyny. Na podstawie emblematów używanych przez wojska alianckie w 1944 roku harcerze poznali zawiłości Operacji „Market Garden”. Starszyzna i harcerze przygotowują się jednocześnie do Harcerskiej Wyprawy Pamięci na Uroczystości 80. Rocznicy Operacji „Market Garden” do Holandii, która odbędzie się we wrześniu tego roku.