Konstytucja

7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów

im. Generała brygady Stanisława Sosabowskiego

Hufiec ZHP Lębork

 

 1. NAZWA, BOHATER, HYMN

1.1. 7 Harcerska Drużyna Czerwonych Beretów imienia Generała brygady Stanisława Sosabowskiego jest drużyną starszoharcerską powstałą 30 listopada 1959 roku (rozkaz L7/59) obecnie zachowująca skrót 7 HDCzB. Specjalność Czerwone Berety przyjęła w 1965 roku.

1.2. Bohaterem drużyny od 25 czerwca 1983 roku jest Generał brygady Stanisław. Sosabowski – dowódca Polskiej 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej (1 SBS). Generał Sosabowski był twórcą i dowódcą pierwszej jednostki spadochronowej
w Wojsku Polskim i jednej z pierwszych na Zachodzie. Dzięki swemu uporowi stworzył brygadę nie ustępującą w wyszkoleniu tego typu jednostkom alianckim. Według planów generała Sosabowskiego brygada miała najkrótszą drogą przybyć do kraju. Jednak przez decyzje nie od niego zależne spadochroniarze polscy musieli walczyć na polach holenderskich pod Driel niedaleko Arnhem biorąc udział w operacji „Market-Garden”. Walczyli i umierali na obcej ziemi, a tak pragnęli nieść wolność okupowanej Ojczyźnie. Ich tęsknoty zawarte są w słowach hymnu naszej drużyny.

1.2. „Marsz Spadochronowy” – hymn drużyny

W bojowym szyku staną bataliony,
Zagrają śmigła na Zwycięski Dzień,
I na zroszone polską krwią zagony,
Spadnie skrzydlatych spadochronów cień.

W locie szumią spadochrony,
Wiatr owiewa młodą skroń,
Serca biją jak szalone –
Mocniej ściskaj w garści broń.
W zwartym szyku idźmy razem
Kujmy Polskę w ogniu szarż!
„Naprzód” – naszym jest rozkazem…
To jest nasz Powietrzny Marsz.

Jedwabną tęczą zlecim na stolicę,
Na stare Wilno i kresowy Lwów
I po znajomych starych okolicach
Przejdziemy z pieśnią tak jak dawniej znów.

                                                                                        Słowa i muzyka
                                                                                         Wacław Niezbrzycki

 

 

 1. CEL I ŚRODOWISKO DZIAŁANIA

2.1. Drużyna stawia sobie zadania realizowania idei harcerskiej służby:

 1. a) służby Ojczyźnie rozumianej, jako rzeczywisty i potrzebny udział w pracy dla kraju, wykonywanie dobrowolnych zadań dla środowiska, własnego regiony i innych,
 2. b) służby innym ludziom rozumianej, jako harcerskie działanie dla innych,
  a w szczególności dla potrzebujących harcerskiej pomocy,
 3. c) służby sobie rozumianej, jako podejmowanie takich zadań, które pozwolą kształtować swój charakter, pracować nad sobą, przeżyć niepowtarzalną harcerską przygodę.

2.2. Drużyna kieruje się w swym działaniu Przyrzeczeniem i Prawem Harcerskim.

2.3. 7 HDCzB jest drużyną zrzeszającą harcerzy ze środowisk szkół podstawowych
i ponadpodstawowych w Lęborku.

III. BARWY DRUŻYNY

Barwami drużyny jest chusta bordowa koloru beretu, tego samego koloru są pagony, na których wyszyta jest biała siódemka. Czarne obramowania na chuście i pagonach oznaczają żałobę po polskich spadochroniarzach z 1 SBS.

Na prawym rękawie munduru znajduje się plakietka drużyny przedstawiająca spadochron z orłem spadochronowym w środku, na lewym rękawie owalna plakietka z tarczą w której widnieje lilijka, a nad tarczą znajdują się skrzydła husarskie. Plakietka ta oznacza przynależność do drużyny specjalnościowej specjalności obronnej.

 1. SZTANDAR I PROPORCE DRUŻYNY

4.1 Sztandar drużyny

4.1.1. Sztandar drużyny został ufundowany przez byłych harcerzy drużyny dla harcerzy
z 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów. Sztandar został poświęcony przez proboszcza o. Piotra Pawlika i wręczony na Placu Pokoju w Lęborku w dniu 7 października 2007. Gościem honorowym był porucznik Stanisław Kowalczyk-Kowalewski – żołnierz brygady spadochronowej generała Sosabowskiego, uczestnik kampanii wrześniowej 1939, bitwy o Narvik w 1940 roku oraz bitwy pod Arnhem
w 1944 r. Z okazji tej doniosłej uroczystości harcerze otrzymali z Portugalii wzruszający list od wnuka gen. Sosabowskiego.

4.1.2. Płat sztandaru stanowi tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach 100 cm x 100 cm. Sztandar obszyto złotą taśmą i wykończono złotą frędzlą.

Na jednej stronie znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej naszytej na białą tkaninę. Pośrodku krzyża kawalerskiego, znajdują się dwie gałązki wawrzynu, haftowane złotym szychem (nić bawełniana owinięta spiralnie metalowym drucikiem). Pośrodku wieńca umieszczony wizerunek patrona drużyny – generała Stanisława Sosabowskiego.

W rogach płata umieszczone są wieńce wawrzynu. W lewym górnym rogu widnieje data powstania drużyny 1959, w prawym górnym rogu widnieje data przyjęcia imienia patrona 1983. W lewym dolnym rogu widnieje godło drużyny, w prawym dolnym rogu widnieje Bojowy Znak Spadochronowy.

Na górnym ramieniu krzyża kawalerskiego widnieje napis-zawołanie żołnierzy
1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej Tobie Ojczyzno, na dolnym ramieniu krzyża kawalerskiego widnieje napis Lębork i rok nadania sztandaru 2007.

Na stronie odwrotnej płata w kolorze bordowym, pośrodku, znajduje się krzyż harcerski nad którym w półokręgu znajduje się napis ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO,
a pod spodem krzyża harcerskiego napis 7 Harcerska Drużyna Czerwonych Beretów im. gen. Stanisława Sosabowskiego Hufiec Lębork.

4.1.3. Drzewiec sztandaru wykonany jest z jasnego drewna toczonego, dwudzielne połączony tuleją z metalu białego. Na górnym końcu drzewca jest umieszczona okrągła głowica i harcerska lilijką, a na dolnym – stożkowate okucie z metalu białego.

4.2. Proporzec drużyny został nadany wraz z imieniem dnia 25 czerwca 1983 roku.

4.2.1. Na lewym płacie proporca znajduje się spadochron z pikującym orłem spadochronowym w środku. Wokół spadochronu znajduje się wieniec ze złotych liści lauru po lewej stronie i zielonych liści dębu po prawej. Wieniec okala napis:
„7 HARCERSKA DRUŻYNA CZERWONYCH BERETÓW im. gen. STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO”. W rogu widnieje napis – LĘBORK.

Na prawym płacie proporca znajduje się podobizna gen. St. Sosabowskiego w berecie bordo. Gen. St. Sosabowski nigdy nie występował w berecie tego koloru, jest jednak twórcą polskich wojsk spadochronowych, których obecnym nakryciem głowy jest beret bordo. W rogu widnieje napis „TOBIE WIERNI”.

4.3 Proporzec z Holandii

4.3.1. 15. września 1989 roku w kościele w Driel w Holandii w czasie obchodów
45 rocznicy bitwy pod Arnhem zostały poświęcone 4 proporce dla drużyn harcerskich
w Polsce i jeden proporzec dla „Klubu Pikującego Orła”. Jeden z tych czterech proporców został nadany naszej drużynie. Fundatorem był Związek Spadochroniarzy Polskich
w Anglii koło SHEFFIELD, proporzec odebrał drużynowy.

4.3.2. Na lewym płacie proporca znajduje się napisać HARCERSTWO POLSKIE,
a poniżej krzyż harcerski.

4.3.3. Na prawym płacie proporca znajduje się napis ZWIĄZEK POLSKICH SPADOCHRONIARZY SZEFFIELD, a poniżej w trzech herbach bojowy znak spadochronowy, bojowy znak szybowcowy i spadochroniarz.

 1. ZASTĘPY – BOHATER, GODŁO, NUMERACJA I PROPORCE

5.1. Każdy zastęp oprócz swojej nazwy posiada własny symbol związany w jakimś stopniu z bohaterem drużyny.

5.2. Na proporcach zastępów jedna strona płatu przedstawia godło drużyny z nazwą
i napisem – LĘBORK, a druga strona płatu godło zastępu, w rogu znajduje się numer zastępu obramowany trójkąt.

5.3. Zastęp 505 „Krzyczące Orły”

5.3.1.Nazwę swą przyjął od amerykańskiej 101 Dywizji Powietrznodesantowej biorącej udział w operacji „Market Garden”, która w swoim herbie posiada głowę orła z otwartym dziobem wydającym bojowy okrzyk.

5.3.2.Godłem zastępu jest biały orzeł spadający na swą zdobycz.

 

5.4. Zastęp 303 „Cichociemni”

5.4.1. Nazwę swą przyjął od żołnierzy szkolonych podczas II wojny światowej na wyspach brytyjskich, którzy byli zrzucani później do okupowanego kraju. Ich zadaniem było organizowanie lub odbudowywanie tamtejszego ruchu podziemia. Żołnierze ci potocznie byli nazywani „Cichociemnymi” z racji swego przybycia (skoki ze spadochronem odbywały się nocą) i sposobu działania.

5.4.2. Godłem zastępu jest pikujący biały orzeł, który był godłem „Cichociemnych”
i wszystkich polskich spadochroniarzy w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.

 

5.5. Zastęp 506 „Czerwone Diabły”

5.5.1. Nazwę swą wywodzi od spadochroniarzy z angielskiej 1 Dywizji Powietrzno- Desantowej, którzy byli potocznie tak nazywani. Była to elitarna jednostka brytyjska, która krwią opłaciła walkę pod Arnhem o uchwycenie mostu na Renie.

5.5.2 Godłem zastępu jest znak angielskich spadochroniarzy tzn. Gacek. Przedstawia on spadochron z umieszczonymi po bokach skrzydłami.

5.6. Zastęp 101 „Szara Dziesiątka”

5.6.1. Jest jedynym żeńskim zastępem w drużynie. Nazwa pochodzi od koloru munduru
i ilości druhen, które w lutym 1983 roku utworzyły ten zastęp.

5.6.2. Znakiem zastępu jest zielona koniczynka, symbol skautek, wewnątrz której znajduje się cyfra 10.

 

 

5.7. Numeracja zastępów

      Pierwszym zastępem w odnowionej drużynie był zastęp „Krzyczące Orły”. Przyjął on numerację na zwór jednego z pierwszych pułków spadochronowych w armii amerykańskiej. Pułk ten wsławił się między innymi walkami na Sycylii, pod Arnhem
i w operacji „Market Garden”. Inne zastępy przyjmowały numerację trzycyfrową zmieniając zewnętrzne cyfry. Zastęp 506, którego zastępowym i założycielem był członek zastępu 505 zmienił tylko ostatnią cyfrę wskazując na to, że nowy zastęp wywodzi się od pierwszego zastępu w drużynie.

5.7.1. Harcerze z zastępów 101, 505 , 506 po zaliczeniu trzeciej Wiosennej Wyprawy Czerwonego Beretu wyszywają wokół znaku złoty wieniec laurowy. Natomiast harcerze
z zastępu 303 wyszywają go w szponach pikującego orła. Nad znakiem znajduje się numer zastępu.

5.7.2. Po opuszczeniu swego zastępu (przejście do Klanu Złotego Węża) dany harcerz może nosić dalej godło zastępu, z jakiego się wywiódł. W przypadku przeniesienia się do innego zastępu harcerz wyszywa znak zastępu, do którego przeszedł.

 

 1. SYMBOLIKA I SPOSÓB PRZECHODZENIA KOLEJNYCH WTAJEMNICZEŃ

6.1. Każda osoba wstępująca do drużyny otrzymuje chustę koloru bordo oraz pagony koloru bordo (bez wyszytej białej „7”). Osoby te otwierają również próbę HARCERZA STARSZEGO. Zamknięcie próby rozkazem drużynowego jest jednym z wymagań dotyczącym dopuszczenia do WWCzB.

6.2. Mała Wyprawa Czerwonych Beretów jest jednodniowym marszem terenowym przygotowanym przez Radę Drużyny dla osób, które przeszły trwający 3 miesiące okres próbny. Termin MWCzB nie powinien przekraczać miesiąca listopada. MWCzB może być zorganizowana po raz drugi w roku harcerskim. Po pozytywnym zaliczeniu MWCzB harcerze otrzymują plakietkę drużyny, pagony obszyte czarną wstążką oraz wyszytą białą siódemką, chustę obszywają na czarno.

6.3. Wiosenna Wyprawa Czerwonych Beretów jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności. Termin WWCzB musi być zapowiedziany w czasie nie krótszym niż miesiąc od dnia wyprawy. Wyprawa ta powinna być zorganizowana do miesiąca czerwca.

WWCzB jest dwu lub trzydniowym sprawdzianem samodzielności i zaradności harcerzy. Harcerze realizujący próbę harcerza starszego muszą osobiście zgłosić zakończenie realizacji próby. Rada drużyny tydzień przed WWCzB rozpatruje wszystkich kandydatów i dopuszcza lub nie dopuszcza ich do biegu. Po zaliczeniu biegu Rada Kręgu Czerwonego Beretu przyznaje, a drużynowy, jeżeli posiada beret bordo na stałe, nadaje beret bordo
i uprawnia do noszenia aż do następnej wyprawy. Wówczas dany harcerz lub harcerka stają się pełnoprawnymi harcerzami 7HDCzB.

Następnie na beretach wyszywają znak swojego zastępu. Każda osoba w drużynie zobowiązana jest do przedłużania prawa noszenia beretu bordo każdego roku. Jeżeli tego nie uczyni, oddaje swój beret przewodniczącemu Kręgu Czerwonego Beretu i do następnej wyprawy nosi rogatywkę. Wraz z beretem traci przysługujące mu wszystkie prawa. W wyjątkowych wypadkach Rada Kręgu Czerwonego Beretu przedłuża prawo noszenia beretu, jednak bez zaliczenia WWCzB.

6.4. Co roku na Zbiórce Konstytucyjnej Rada Drużyny zalicza lata harcerskiej służby
w drużynie. Harcerze, którzy mają zaliczony 4 rok i więcej harcerskiej służby w drużynie oznaczają lata rzymskimi cyframi na prawym rękawie munduru.

VII. WŁADZE DRUŻYNY

7.1 Największą władzą w drużynie jest Zbiórka Konstytucyjna. Jest to pierwsza zbiórka drużyny w nowym roku harcerskim. Zbiórkę konstytucyjną zwołuje Rada Drużyny
w pierwszy piątek września. Zawiadomienie o Zbiórce Konstytucyjnej członkowie drużyny otrzymują, co najmniej na tydzień przed Zbiórką Konstytucyjną. Zbiórkę prowadzi przewodniczący lub członek Klanu Złotego Węża, a w razie nieobecności żadnej z wymienionych osób zbiórkę prowadzi drużynowy. Zbiórka jest prawomocna przy obecności 50 % + 1 członków drużyny.

Na początku zbiórki drużynowy zdaje relację z działalności drużyny w ostatnim roku harcerskim. Przewodniczący Kręgu Czerwonego Beretu, przyboczny i zastępowi zdają relację ze swej całorocznej pracy.

Po zdaniu suwaków i sznurów funkcyjnych następuje wybór drużynowego w głosowaniu tajnym.

Drużynowy wybiera przybocznego lub przybocznych. Kolejnym etapem zbiórki jest wybór zastępowych przez zastępy. Drużynowy, przyboczni i zastępowi tworzą Radę Drużyny, która działa do następnej zbiórki konstytucyjnej. Na zbiórce zostaje wybrana również Rada Kręgu Czerwonego Beretu. Rada drużyny wybiera skarbnika i kronikarza drużyny.

W szczególnym wypadku może zostać zwołana Nadzwyczajna Zbiórka Konstytucyjna. Zbiórkę tą może zwołać: Rada Drużyny i Rada Kręgu Czerwonego Beretu większością głosów, 2/3 pełnoprawnych członków drużyny.

7.2. Krąg Czerwonego Beretu

7.2.1. Do Kręgu należą harcerze, którzy zaliczyli ostatnią WWCzB w danym roku harcerskim. Skład Rady Kręgu Czerwonego Beretu może liczyć od trzech do pięciu osób. Na zbiórce Konstytucyjnej Krąg Czerwonego Beretu wybiera z pośród siebie przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza, którzy tworzą Radę Kręgu Czerwonego Beretu. Członkowie Rady Kręgu Czerwonego Beretu muszą posiadać beret bordo na stałe.

7.2.2. Znakiem Rady Kręgu jest bordowa siódemka z wieńcem.

7.2.3. Krąg czuwa nad honorem drużyny, poszanowaniem beretu i munduru, wzajemnym poszanowaniem harcerzy. Rada ustala wymagania dla harcerzy będących na okresie próbnym, kontroluję realizację i zalicza zadania zawarte w karcie próby, opiniuje harcerzy przed WWCzB, wnioskuje do Rady Drużyny o dopuszczeniu do WWCzB. Rada Kręgu Czerwonego Beretu powołuje sztab, który ma za zadanie przygotować MWCzB
i WWCzB. Skład sztabu zatwierdza Rada Drużyny. Do sztabu WWCzB mogą być powołani członkowie Klanu Złotego Węża. Rada Drużyny może wyznaczyć kręgowi przygotowanie innych imprez harcerskich.

7.3. Klan Złotego Węża

Członkiem Klanu zostaje osoba, która zdobyła beret bordo i wyróżniła się pracą
w drużynie oraz z różnych przyczyn nie może uczestniczyć w zbiórkach drużyny, a chce uczestniczyć w pracy drużyny. Członkowie Klanu posiadają wszelkie prawa w drużynie. Lata harcerskiej służby w drużynie członkom Klanu zalicza Klan na Zbiórce Konstytucyjnej większością głosów obecnych członków Klanu na podstawie śródrocznej działalności harcerza na rzecz drużyny niezależnie od uczestnictwa w imprezach. Wybór przewodniczącego odbywa się na Zbiórce Konstytucyjnej większością głosów obecnych członków Klanu.

7.3.1. Znakiem Klanu Złotego Węża jest siódemka koloru bordowego z owiniętym złotym wężem.

7.3.2. Znakiem przewodniczącego Klanu jest siódemka koloru bordowego z owiniętym złotym wężem, na którego głowie znajduje się korona.

7.4. Rada drużyny

Zadania Rady Drużyny

 1. Realizuje uchwały zatwierdzone na Zbiórce Konstytucyjnej drużyny
 2. Zbiera się, co najmniej raz na dwa miesiące, na swych spotkaniach

– dokonuje oceny pracy funkcyjnych
– podejmuje ważniejsze decyzje finansowe
– rozlicza z pracy i obecności
– kieruje sprawy do Kręgu Czerwonego Beretu
– zalicza rok harcerskiej służby w drużynie
– zwołuje zbiórkę konstytucyjną
– dopuszcza do MWCzB i WWCzB
– organizuje akcje zarobkowe drużyny

7.5 Drużynowy

– odpowiada za nienaruszalność Konstytucji Drużyny
– nagradza i karze
– wraz z Radą Drużyny wykonuje ustalenia Zbiórki Konstytucyjnej
– reprezentuje drużynę na zewnątrz
– wydaje rozkazy
– nadaje beret bordo
– jest odpowiedzialny za aktualizowanie danych w ewidencji drużyny
– prowadzi książkę pracy drużyny

7.6. Honorowy Członek Drużyny

Tytuł ten jest nadawany w szczególnych przypadkach, jeśli harcerz lub instruktor nie mogą brać udziału w pracach Kalnu Złotego Węża. Honorowym członkiem drużyny zostaje harcerz, który pełnił ważną funkcję w drużynie i stanowi wzorzec harcerskiego postępowania dla innych harcerzy w drużynie. Tym harcerzom nie są zaliczane lata harcerskiej służby w drużynie. O przyznaniu tegoż tytułu wnioskuje Klan, a decyduje Rada Drużyny, Rada Kręgu Czerwonego Beretu i przewodniczący Klanu Złotego Węża. Decyzję podaje się w rozkazie drużynowego.

7.7 Krąg Przyjaciół Drużyny

Do kręgu Przyjaciół Drużyny mogą wstąpić osoby. Które zasłużyły się w drużynie będąc jej członkami lub wspomagający drużynę w jej przedsięwzięciach. O wstąpieniu do Kręgu Przyjaciół Drużyny decyduje Rada Drużyny i Rada Kręgu Czerwonego Beretu, członkowie Kręgu Przyjaciół Drużyny jednakże tylko ci którzy byli poprzednio
w drużynie. Członkowie Kręgu Przyjaciół Drużyny nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego, nie opłacają składek i nie zalicza się im służby w drużynie. Mogą uczestniczyć w imprezach drużyny jako goście.

7.7.1. Znakiem Kręgu Przyjaciół Drużyny jest płaski węzeł z bordową siódemką
w środku.

VIII. FUNKCYJNI – ZAKRES OBOWIĄZKÓW

8.1. Przyboczny

– odpowiada za dyscyplinę, prezentację, musztrę drużyny
– odpowiada za regulaminowe umundurowanie
– odpowiada za organizację pracy w drużynie
– prowadzi ewidencję składek
– nadzoruję pracę funkcyjnych

8.2. Kwatermistrz

– opiekuje się sprzętem drużyny
– prowadzi książkę inwentarzową
– wypożycza sprzęt drużynie
– dokonuje jego przeglądu

8.3. Kronikarz

– gromadzi i opiekuje się archiwum drużyny,
– prowadzi kronikę drużyny

8.4. Proporcowi drużyny

8.4.1 Proporcowych drużyny wybiera Rada Drużyny, musi to być wyróżniający się harcerz w drużynie. Proporcowych zastępów wybierają zastępy i ich wybór zatwierdza Rada Drużyny. Proporcowi przechowują powierzone im proporce, dbają o ich utrzymanie
i konserwację. Proporcowy drużyny występuje z proporcem na uroczystościach państwowych i harcerskich oraz w innych przypadkach, o których decyduje Rada Drużyny. W razie nieobecności proporcowego Rada Drużyny wyznacza na ten okres innego harcerza.

 1. PRAWO WYBORCZE

9.1. Władze drużyny pochodzą z wyboru.

Wybory, o ile uprawnieni do głosowania nie podejmują innej uchwały odbywają się
w sposób tajny.

9.2. Za osobę wybraną uważa się tylko taką, która otrzymała najwięcej ważnych głosów, nie mniej jednak niż połowę. W przypadku drugiego głosowania kandydat przechodzi większością głosów przy obecności 50 % + 1.

9.3. Funkcyjnych drużyny wybiera i może zmieniać w ciągu roku Rada Drużyny.

9.4. W razie rezygnacji zastępowego z funkcji w ciągu roku harcerskiego zastęp wybiera nowego zastępowego, a o zwolnieniu harcerza z tejże funkcji decyduje 2/3 członków zastępu po uprzednim zawiadomieniu Rady Drużyny o swojej decyzji.

9.5. Prawo wyboru oraz prawo kandydowania mają osoby posiadające beret bordo oraz za zgodą Rady Drużyny posiadające barwy.

 1. NAGRODY, KARY

10.1. Nagrody

– pochwała ustna i wyróżnienie w obecności innych harcerzy – zastępowy, przyboczny, drużynowy
– pochwała w rozkazie – drużynowy
– wyróżnienie w rozkazie – drużynowy

10.2. Kary

– upomnienie ustne – zastępowy, przyboczny
– upomnienie w rozkazie – drużynowy
– nagana w rozkazie – drużynowy
– odebrania beretu, barw i wydalenie z drużyny – Rada Drużyny
– wykluczenie z ZHP – Rada Drużyny

 1. STOPIEŃ PRZYNALEŻNOŚCI DO DRUŻYNY PO JEJ OPUSZCZENIU

11.1. Osoba odchodząca z drużyny nie posiadająca beretu bordo na stałe może reprezentować barwy drużyny tylko za zgodą Kręgu Czerwonego Beretu (50%+1 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 ogółu członków Kręgu).

11.2. Osoba posiadająca beret bordo na stałe, nie będąca w drużynie może nosić beret. Reprezentować drużynę może jednak za zgodą Kręgu Czerwonego Beretu (50%+1 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 ogółu członków Kręgu).

XII. SKŁADKI

12.1 Wysokość składki jest zgodna z bieżącą Uchwałą Rady Naczelnej ZHP. Za ewidencję składek i zebranie ich odpowiedzialny jest przyboczny, który raz na miesiąc zobowiązany jest przedstawić je drużynowemu.

Składki są wpłacane bezpośrednio na konto hufca.

XIII. REGULAMIN MUNDUROWY

13.1. Dziewczęta

Zgodnie z regulaminem mundurowym ZHP.

 1. koszula mundurowa damska, szara wzoru ZHP;
 2. spódnica szara wzoru ZHP; dopuszcza się także szare krótkie spodnie wzoru ZHP oliwkowe długie spodnie.
 3. getry czarne z białymi paskami, bordowe wywijki, pas zielony, parciany.
 4. w warunkach terenowych ciemne buty, w pomieszczeniach dopuszcza się lekkie obuwie sportowe o stonowanej barwie.

13.2. Chłopcy

Zgodnie z regulaminem mundurowym ZHP.

 1. koszula mundurowa męska, zielona wzoru ZHP;
 2. krótkie spodnie zielone wzoru ZHP bądź oliwkowe długie spodnie;
 3. getry czarne z białymi paskami, bordowe wywijki, pas zielony, parciany.
 4. w warunkach terenowych ciemne buty, w pomieszczeniach dopuszcza się lekkie obuwie sportowe o stonowanej barwie.

 

13.3. Barwy drużyny

 1. a) Nakrycie głowy

– przed WWCzB – rogatywka
– po zaliczeniu lub przedłużeniu WWCzB – beret bordo. Osoba, która nie przedłużyła prawa noszenia beretu bordo do czasu następnej wyprawy nosi rogatywkę

Na berecie umieszczony jest znak zastępu. Znajduję się on 7 cm w lewo od środka lilijki do środka znaku na wysokości (środek znaku) 2,5 cm od środka skórzanego obszycia beretu. Dopuszcza się noszenie na berecie skrzydeł husarskich przez osoby do tego uprawnione.

 1. b) Chusta

Przed zaliczeniem MWCzB chusta w kolorze bordo. Po zaliczeniu MWCzB chusta koloru bordo z czarnym obszyciem o szerokości 1 cm. Po WWCzB biały wężyk o szerokości 7 mm naszywa się 7 mm od czarnego obszycia chusty.

 1. c) Pagony

Wykonane z materiału w kolorze chusty (bordo), czarne obszycie pagonów o szerokości 5 mm. Biała „7” o wysokości 17 mm, grubości 2 mm, znajduje się 5 mm od dolnego paska pagonu. Gwiazdki o wymiarach 1 x 1 cm haftowane 2 mm nad „7” w ułożeniu zgodnym
z regulaminem mundurowym ZHP.

 1. d) Plakietki

Plakietkę drużyny naszywa się na prawym rękawie 2 cm poniżej wszycia rękawa. Owalna plakietka z tarczą, w której widnieje lilijka, a nad tarczą znajdują się skrzydła husarskie naszywa się na lewym rękawie 4 cm poniżej wszycia rękawa. Lilijkę instruktorską naszywa się lub haftuje 3 cm od plakietki na lewym rękawie.

 1. e) Znaki przynależności do Kręgu i Klanu

Znak Klanu Złotego Węża – bordowa siódemka o grubości 3 mm, wysokości 17 mm
z owiniętym dookoła wężem o grubości 3 mm.

Znak Rady Kręgu Czerwonego Beretu – wieniec laurowy szerokości 3 cm z siódemką
w środku o grubości 3 mm. Siódemka koloru bordo . Wieniec koloru:

      Złotego – przewodniczący Kręgu
      Srebrnego – zastępca przewodniczącego
      Brązowego – sekretarz

Znaki przynależności naszywa się na prawej kieszeni (klapie) munduru, 3 mm od lewego brzegu klapy, 1 cm od dolnej części klapy kieszeni.

 1. f) pozostałe elementy umundurowania według regulaminu mundurowego ZHP.

 

 

 

Opracował: pwd. Krzysztof Siwka

Uzupełniono na obozie w Bieszczadach w lipcu 1986r. i zatwierdzono na Zbiórce Konstytucyjnej 7.09.1986r.

Poprawki wniesiono na Nadzwyczajnej Zbiórce Konstytucyjnej 5.01.1991r.

Opracowanie graficzne Mariusz Bartosiak 1991r.

Poprawki wniesiono na Nadzwyczajnej Zbiórce Konstytucyjnej 13.12.2003r.

Wersja elektroniczna i zdjęcia phm. Marek Andryskowski HO 20.12.2004r.

Wersja elektroniczna uzupełniona Dagmara Kamrowska 21.07.2013r.

Poprawki z 27.12.2012 r. wniesiono i zatwierdzono na Zbiórce Konstytucyjnej 6.09.2013r.

Poprawki wniesiono i zatwierdzono na Nadzwyczajnej Zbiórce Konstytucyjnej 16.10.2015r.

Poprawki wniesiono i zatwierdzono na Zbiórce Konstytucyjnej 9.09.2016r.

Poprawki wniesiono i zatwierdzono na Zbiórce Konstytucyjnej 6.09.2019r.