Galeria zdjęć

Nadanie drużynie imienia gen. Stanisława Sosabowskiego i proporca 25.06.1983
 39. Rocznica Bitwy pod Arnhem  – Warszawa 18.09.1983
 40. Rocznica Bitwy pod Arnhem  Łódź- Warszawa 6-7.10.1984
XIII Pielgrzymka Polski Walczącej – Częstochowa 8.09.1985 odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej na Jasnej Górze

 

45. Rocznica I-go skoku Cichociemnych do Polski, Warszawa – Powązki 16.02.1986
Więcej zdjęć
45. Rocznica powstania I Samodzielnej Brygady Spadochronowej – Warszawa 12.10.1986
Więcej zdjęć
43. Rocznica Bitwy pod Arnhem – Warszawa 27.09.1987
Więcej zdjęć
 44. Rocznica Bitwy pod Arnhem. Łódź – Warszawa 24-25.09.1988
Więcej zdjęć

Wystawa na Jesiennej Grze Polowej – Szklana Huta 1988r

48. Rocznica I-go skoku Cichociemnych do Polski, Warszawa – Powązki luty 1989
45. Rocznica Bitwy pod Arnhem -Holandia 10-19.09.1989
 45 Rocznica Bitwy pod Arnhem -Warszawa 24.09.1989
Więcej zdjęć
Czterodniowe marsze Vierdaagse w Nijmegen w Holandii 13-27.07.1991
Rajd Świętokrzyski – Trasa Spadochronowa 4 – 07.06.1992
Czterodniowe marsze Vierdaagse w Nijmegen w Holandii lipiec 1992 
 Światowy Zlot Spadochroniarzy Warszawa – Kraków wrzesień 1992
 50. Rocznica Bitwy pod Arnhem – Holandia wrzesień 1994
 55. Rocznica Bitwy pod Arnhem – Holandia wrzesień 1999
 Ogólnopolska Jesienna Gra Polowa w Leśnicach w 59 rocznicę Bitwy pod Arnhem 10-12.10.2003
Więcej zdjęć 
60. Rocznica Bitwy pod Arnhem. Warszawa – Holandia wrzesień 2004
 Więcej zdjęć
 Ogólnopolska Jesienna Gra Polowa w Siemirowicach 8-10.10.2004
Inscenizacja Bitwy pod Arnhem
Więcej zdjęć
 Nadanie sztandaru drużynie 7.10.2007 r.
Więcej zdjęć
Wystawa w Muzeum w Lęborku „Generał Stanisław Sosabowski i 1 Polska Samodzielna Brygada Spadochronowa”
zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
Więcej zdjęć
 65. Rocznicy Bitwy pod Arnhem – Holandia 09.2009
Więcej zdjęć
 Lęborski Tydzień Pamięci o generale Stanisławie Sosabowskim 17-23.09.2012

 Więcej zdjęć

70. Rocznica Bitwy pod Arnhem – Holandia 09.2014

Więcej zdjęć

71. Rocznica Bitwy pod Arnhem – Holandia 16-21.09.2015

Więcej zdjęć

Wrzesień 2016 r. Ulica Staromiejska w Lęborku 

KALENDARIUM

7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów

(praca z bohaterem drużyny – generałem Stanisławem Sosabowskim)

 

30.11.1959             Utworzenie 7 Drużyny Harcerskiej.

IX – 1982                 Rozpoczęcie kampanii bohater – gen. Stanisław Sosabowski.

25.06.1983             Nadanie drużynie imienia gen. Stanisława Sosabowskiego i proporca.

17.09.1983             Udział w obchodach 39 rocznicy Bitwy pod Arnhem na warszawskich Powązkach.

6-7.10.1984            Udział w obchodach 40 rocznicy Bitwy pod Arnhem Łódź – Warszawa jesień 1984.

9.09.1985               Udział w uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej na Jasnej Górze.

15.02.1986             Udział w obchodach 45 rocznicy I-go skoku Cichociemnych do Polski, Warszawa – Powązki.

12.10.1986             Udział w Zlocie w Warszawie z okazji 45 rocznicy powstania I Samodzielnej Brygady Spadochronowej.

4 – 6.09.1987          Rajd w „7 Niebie”– Jesienna Gra Polowa w Szklanej Hucie w 43 rocznicę Bitwy pod  Arnhem.

24.09.1988             Udział w IV Zlocie Spadochronowych Drużyn Harcerskich.

25.09.1988             Udział w Obchodach 44 rocznicy Bitwy pod Arnhem w Warszawie na Powązkach.

7-9.10.1988            Jesienna Gra Polowa w Szklanej Hucie w 44 rocznicę Bitwy pod Arnhem.

1.09.1989                Udział reprezentacji drużyny w odsłonięciu tablicy poświęconej 1 SBS w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

10-19. 09.1989       Udział drużynowego w obchodach 45 rocznicy Bitwy pod Arnhem w Holandii i poświęceniu proporca dla drużyny w kościele w Driel ( 15.09.1989) ufundowanego przez Związek Spadochroniarzy Polskich koło Shelffied w Anglii.

24.09.1989             Udział w obchodach 45 rocznicy Bitwy pod Arnhem na Powązkach w Warszawie.

13-15.10.1989        Jesienna Gra Polowa. Jezioro Choczewskie – Szklana Huta w 45 rocznicę Bitwy pod Arnhem.

12-14.10.1990        Jesienna Gra Polowa w 46 rocznicę Bitwy pod Arnhem.

13-27.07.1991        5-osobowa delegacja drużyny przebywała w Holandii na zaproszenie Pani Cory Baltussen i organizacji Driel – Poland spotkanie z kombatantami. Udział w mszy św. w kościele w Driel i złożenie kwiatów przed pomnikiem  polskich spadochroniarzy.

11 -13.10.1991       Jesienna Gra Polowa w Lubowidzu w 47 rocznicę Bitwy pod Arnhem.

4 – 07.06.1992        Rajd Świętokrzyski – trasa Spadochronowa pod patronatem Klubu Pikującego Orła zrzeszającego drużyny harcerskie, których patronem jest generał Stanisław Sosabowski lub 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa.

18-28.07.1992        Udział w Marszach 4 dniowych w Holandii, złożenie kwiatów na cmentarzu polskich i brytyjskich                                                        spadochroniarzy w Oosterbeek.

wrzesień 1992        Udział w Światowym Zlocie Spadochroniarzy Warszawa – Kraków. Udział w odsłonięcie pomnika generała  Stanisława Sosabowskiego w 6 Brygadzie Desantowej w Krakowie

10. 1992                  Jesienna Gra Polowa w Lubowidzu w 48 rocznicę Bitwy pod Arnhem.

17-29.07.1993        Udział w Marszach 4 dniowych w Holandii, złożenie kwiatów na cmentarzu polskich i brytyjskich                                                        spadochroniarzy w Oosterbeek.

1-3.10.1993            Jesienna Gra Polowa w Lubowidzu w 49 rocznicę Bitwy pod Arnhem.

09.1994                  Udział delegacji drużyny w Obchodach 50 rocznicy Bitwy pod Arnhem w Holandii, w których brali udział m. in. Królowa Holandii Beatrix i Brytyjski Książe Karol.

25-27.10.1994        Udział w Zlocie Klubu Pikującego Orła w Łodzi.

30.09-2.10.1994     Jesienna Gra Polowa w Siemirowicach w 50 rocznicę Bitwy pod Arnhem.

6-8.10.1995            Jesienna Gra Polowa w Garczegorzu w 51 rocznicę Bitwy pod Arnhem.

4-6.10.1996            Jesienna Gra Polowa w Garczegorzu w 52 rocznicę Bitwy pod Arnhem.

03-05.10.1997        Jesienna Gra Polowa w Leśnicach w 53 rocznicę Bitwy pod Arnhem.

20 – 25.09.1999      Udział reprezentacji w obchodach 55 rocznicy bitwy pod Arnhem w Holandii

22-24.10.1999        Jesienna Gra Polowa w Leśnicach w 55 rocznicę Bitwy pod Arnhem.

13-15.10.2000        Jesienna Gra Polowa w Leśnicach w 56 rocznicę Bitwy pod Arnhem.

12-14.10.2001        Jesienna Gra Polowa w Leśnicach w 57 rocznicę Bitwy pod Arnhem.

11-13.10.2002        Jesienna Gra Polowa w Leśnicach w 58 rocznicę Bitwy pod Arnhem.

10-12.10.2003        Ogólnopolska Jesienna Gra Polowa w Leśnicach w 59 rocznicę Bitwy pod Arnhem.

09.2004                  Wyjazd reprezentacji drużyny na obchody 60 rocznicy bitwy pod Arnhem do Holandii, w których brali udział

m. in. Marszałek Sejmu RP, Królowa Holandii Beatrix i Brytyjski Książe Karol.

8-10.10.2004          Ogólnopolska Jesienna Gra Polowa w Siemirowicach w 60 rocznicę bitwy pod Arnhem.

14-16.10.2005        Ogólnopolska Jesienna Gra Polowa w Siemirowicach w 61 rocznicę bitwy pod Arnhem.

8-10.10.2006          Ogólnopolska Jesienna Gra Polowa w Siemirowicach w 62 rocznicę bitwy pod Arnhem.

31.05.2007             Podjecie uchwały przez Radę Miejską w Lęborku na wniosek harcerzy z drużyny o nadaniu nowej drodze nazwy:- ulica Gen. Stanisława Sosabowskiego.

19 – 23.09.2007      Wyjazd reprezentacji drużyny do Holandii na obchody 63 rocznicy rocznicę bitwy pod Arnhem. Udział konferencji historycznej w Oosterbeek.

5-7.10.2007            Ogólnopolska Jesienna Gra Polowa w Lęborku w 63 rocznicę bitwy pod Arnhem.

7.10.2007r.             Nadanie sztandaru drużynie w obecności por. Stanisława Kowalczyka-Kowalewskiego żołnierza

1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej uczestnika Wojny Obronnej 1939r., bitwy o Narwik, bitwy pod Arnhem.

7.10.2007               Wystawa w Muzeum w Lęborku „Generał Stanisław Sosabowski i 1 Polska Samodzielna Brygada                                                    Spadochronowa” – zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i Muzeum Tradycji  Niepodległościowych w Łodzi

09.2009                  Wyjazd reprezentacji drużyny na obchody 65 rocznicy bitwy pod Arnhem do Holandii.

10.2009                  Ogólnopolska Jesienna Gra Polowa w Leśnicach w 65 rocznicę bitwy pod Arnhem.

17-23.09.2012        Lęborski Tydzień Pamięci o generale Stanisławie Sosabowskim w trakcie, którego zorganizowano:

1. Odsłonięcie przez harcerzy tabliczek z nazwą ul. Gen. Sosabowskiego na Osiedlu Harcerzy w dniu 17 września 2012 r.

2. Projekcja filmu „Honor Generała” – film o generale Stanisławie Sosabowskim w reżyserii i według                                                 scenariusza Joanny Pieciukiewicz w kinie „Fregata” w dniach 18 – 21 września 2012r. dla zorganizowanych                                     grup szkolnych ( ok. 1200 dzieci i młodzieży).

3. Projekcja filmu „Honor Generała” – w kinie „Fregata” w dniu 22 września 2012r. dla mieszkańców Lęborka.

4. Wyświetlenie prezentacji multimedialnej „Stanisław Sosabowski – Tobie Ojczyzno” w kinie „Fregata”

w dniach 18 – 22 września 2012r.

5. Przekazanie jej przez harcerzy mieszkańcom ulicy generała Sosabowskiego w Lęborku prezentacji                                               multimedialnej „Stanisław Sosabowski – Tobie Ojczyzno”.

6. Wydanie i przekazanie szerokiej publiczności bezpłatnej publikacji o gen. Stanisławie Sosabowskim.

7. Msza Święta w intencji gen. Stanisława Sosabowskiego i poległych żołnierzy 1 Samodzielnej Brygady

Spadochronowej w Diecezjalnym Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła w Lęborku 23 września 2012r .

8. Wystawa zdjęć Generał Sosabowski patron 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów

z Lęborka 1982-2012- w kinie „Fregata” w dniach 20 – 23 września 2012r. oraz w Urzędzie Miejskim

i w Starostwie Powiatowym.

09.2012                 Projekcja filmu „Honor Generała” – w Wicku dla młodzieży gimnazjalnej

17-22.09.2014    25 harcerzy z 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów im. generała Stanisława Sosabowskiego z Lęborka uczestniczyło w Holandii w w obchodach 70. rocznicy Bitwy pod Arnhem.

10-12.10.2014        Ogólnopolska Jesienna Gra Polowa w Nowej Wsi Lęborskiej w 70. rocznicę Bitwy pod Arnhem.

25-27.09.2015        Ogólnopolska Jesienna Gra Polowa w Lęborku w 71. rocznicę Bitwy pod Arnhem.

16-21.09.2015    12 harcerzy z 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów im. generała Stanisława Sosabowskiego z Lęborka uczestniczyło w Holandii w w obchodach 71. rocznicy Bitwy pod Arnhem.

21.06.2016    starszyzna z 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów im. generała Stanisława Sosabowskiego z Lęborka zawiązała SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY POMNIKA GENERAŁA BRYGADY STANISŁAWA FRANCISZKA SOSABOWSKIEGO W LĘBORKU.

wrzesień 2016   Wywieszenie na ulicy Staromiejskiej w Lęborku baneru 2016 ROKIEM CICHOCIEMNYCH – pamiętamy

23.09.2017     Udział reprezentacji druzyny w pogrzebie instruktora Cichociemnych gen. Maćkowiaka

25 września 2017    W 50 rocznicę śmierci gen. Sosabowskiego, wmurowano w cokół pomnika urnę z ziemią pobraną z pól bitewnych warszawskiego Grochowa oraz Arnhem

29 września 2017 – W Muzeum w Lęborku  odbył się Wernisaż Wystawy „Generał Stanisław Sosabowski twórca i dowódca 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej” Wystawę zorganizowano ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz prywatnych zbiorów Jacka Dziedzieli z Łodzi i Dariusza Krakowiaka ze Szczecina i pamiątek rodzinnych państwa Białoskorskich z Lęborka

6 – 8 października 2017    Ogólnopolska Jesienna Gra Polowa

7 października 2017     Odsłonięcie w Lęborku pomnika generała Stanisława Sosabowskiego z inicjatywy 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów

10 listopada 2017  Harcerski Capstrzyk Niepodległości pod pomnikiem  generała Stanisława Sosabowskiego

19.05.2018  W ramach Nocy Muzeów została zorganizowana wystawa poświęcona 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej ze zbiorów Jacka Dziedzieli z Łodzi i Piotra Bieniewskiego z Sopotu

7.10.2018  W pierwszą rocznicę odsłonięcia pomnika generała Stanisława Sosabowskiego do Lęborka przyjechał  97 letni starszy strzelec Alfons Trocki weteran 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej.

10.11.2018  W wigilię 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 10 listopada 2018 r. o godzinie 17:00 pod pomnikiem generała Stanisława Sosabowskiego w Lęborku odbył się Capstrzyk Niepodległości.

19-22.09.2019r., 70 osobowa reprezentacja lęborskich harcerzy i instruktorów z lęborskiej 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów im. generała Stanisława Sosabowskiego oraz sympatyków historii uczestniczyła w obchodach 75 rocznicy Market Garden

7.10.2019  W drugą rocznicę odsłonięcia pomnika generała Stanisława Sosabowskiego do Lęborka przyjechał odwiedzić swojego dowódcę weteran 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej starszy strzelec Alfons Trocki

25 września 2019  Harcerze z lęborskiej 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów w rocznicę śmierci generała Sosabowskiego  posadzili tulipany o nazwie „Generał Sosabowski” 

11 – 12 października 2019 r,  Jesienna Gra Polowa

10 listopada 2019 r.  w wigilię 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbył się Capstrzyk Niepodległości pod pomnikiem generała Stanisława Sosabowskiego w Lęborku

1.09.2020   z inicjatywy lęborskiej 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych w  rocznicę wybuchu II wojny światowej na nowo wybudowanym rondzie przy ulicy Wojska Polskiego i Dworcowej w Lęborku symbolicznie odsłonięto tablice z nazwą „Cichociemnych Spadochroniarzy AK”. 

10.11.2020 r. w wigilię 102 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbył się Capstrzyk Niepodległości pod pomnikiem generała Stanisława Sosabowskiego w Lęborku

24-26.09.2021  Wyprawa Pamięci do Warszawy  z okazji 80. Rocznica powstania 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej 

 

Podczas Jesiennych Gier Polowych odbywały się wystawy poświęcone generałowi Stanisławowi Sosabowskiemu i 1 Polskiej Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej, okolicznościowe kominki i inscenizacje bitwy pod Arnhem.

Artykuł o emisji filmu „Honor Generała” w Lęborku:

http://e-lebork.eu/kategoria/aktualnosci/wydarzenia/page/16

Artykuł o Lęborskim Tygodniu Pamięci o generale Stanisławie Sosabowskim:

http://e-lebork.eu/3546/leborscy-harcerze-dbaja-o-honor-generala