Capstrzyk Niepodległości pod pomnikiem generała Stanisława Sosabowskiego w Lęborku – 2019r.

wpis w: Wszystko | 0

10 listopada 2019 r. w wigilię 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbył się Capstrzyk Niepodległości pod pomnikiem generała Stanisława Sosabowskiego w Lęborku.

Inicjatorami i organizatorami uroczystości byli harcerze i instruktorzy z lęborskiego hufca ZHP

Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowego. Następnie podharcmistrzyni Agnieszka Stenka- komendantka hufca ZHP w Lęborku powitała przybyłe osoby i powiedziała:

Po raz trzeci spotykamy się na Capstrzyku Niepodległości organizowanym przez lęborskich harcerzy.

Spotykamy się pod pomnikiem generała Sosabowskiego, który całe swoje życie poświęcił sprawie polskiej.

Już od wczesnej młodości, zakładał na kresach Drużyny Strzeleckie i organizował pierwsze na ziemiach polskich drużyny skautowe.

W czasie II Wojny Światowej dał się poznać, jako wybitny dowódca i organizator.

Odznaczał się wyjątkową dbałością o podwładnych. Był bardzo wymagającym oficerem, ale najpierw tego samego wymagał od siebie. Przykład osobisty był dla niego najważniejszym elementem budowania autorytetu dowódcy, a sprawę Polski stawiał zawsze na pierwszym miejscu.

My harcerze czujemy się spadkobiercami tych wartości.

Od trzydziestu lat uczestniczymy w holenderskich obchodach Rocznicy Bitwy pod Arnhem.

We wrześniu tego roku wraz z siedemdziesięcio- osobową reprezentacją lęborskich harcerzy i pasjonatów historii 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej uczestniczyliśmy w Holandii w obchodach 75 Rocznicy Bitwy pod Arnhem.

Oddaliśmy hołd poległymi spadochroniarzom. Była to dla nas wszystkich niezapomniana lekcja patriotyzmu.

Z Holandii przywieźliśmy tulipany o nazwie generał Sosabowski i posadziliśmy je 25 września w rocznicę śmierci generała Stanisława Sosabowskiego.

Na wiosnę z pewnością pięknie rozkwitną czerwono – pomarańczowe tulipan, które będą nam przypominały o wdzięczności narodu holenderskiego za heroiczną walkę polskich spadochroniarzy.

Po tych słowach Apel Pamięci odczytała druhna Anna Gołębiowska- Rusak.

Po złożeniu kwiatów przez władze samorządowe komendantkę hufca, drużynową „7” i seniorów harcerskich, uczestnicy uroczystości ułożyli ze zniczy biało-czerwoną flagę.

Nieodłącznym elementem capstrzyku był hymn 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej w nowej aranżacji i wykonaniu Piotra Sadkowskiego i Sylwestra Kustusza.

Uczeń lęborskiej szkoły Igor Ropela odegrał na trąbce sygnał „śpij kolego w ciemnym grobie niech się Polska przyśni Tobie”

Uroczystość zakończyła ulubiona piosenka marszałka Józefa Piłsudskiego – Marsz Pierwszej Brygady

Po uroczystości komendantka hufca zaprosiła gości do nowej siedziby hufca na prezentację multimedialną o udziale harcerzy w obchodach 75 Rocznicy Bitwy pod Arnhem, oraz na ciasto, kawę i herbatę

Zdjęcia: Urząd Miasta Lęborka i Starostwo Powiatowe w Lęborku

Uroczystość  dofinansowano w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Programu FIO Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa oraz środków Gminy Miasta Lębork.

Galeria zdjęć