Wystawa w Szkole Policji w Pile

wpis w: Wszystko | 0

W dniu 6 czerwca 2016r, w Szkole Policji w Pile odbyło się otwarcie wystawy „Generał brygady Stanisław Sosabowski”, „Udział 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej w operacji Market Garden”. Na uroczystość został zaproszony hm. Krzysztof Siwka i poczet sztandarowy 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów. Harcerze zostali ciepło przywitani przez organizatorów, uczestniczyli w wykładzie-prezentacji nadkom. Leszka Bielińskiego oraz w oficjalnym otwarciu wystawy, która została urządzona w jednej z sal szkoły. Współorganizatorem wystawy był podkom. Paweł Leśniewski. Na pożegnanie harcerze otrzymali pamiątkowe plakietki i Ryngraf Szkoły Policji w Pile.

 

Galeria zdjęć