Zobowiązanie Instruktorskie o zachodzie słońca

wpis w: Wszystko | 0

W przepięknej scenerii nad morzem w Szklanej Hucie o zachodzie słońca w dniu 24 lipca 2019 r. odbyło się Zobowiązanie Instruktorskie druhny Marty Kamrowskiej – byłej drużynowej 7 HDCzB (opiekun próby hm. Krzysztof Siwka), oraz druhny Klaudii Sekreta z 102 LDSH „Azymut” (opiekun próby: phm. Agnieszka Stenka).

Przewodniczka Mart Kamrowska składała Zobowiązanie Instruktorskie na proporzec 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów im. generała Stanisława Sosabowskiego. Proporzec od 36 lat towarzyszy nam w najważniejszych chwilach naszej drużyny.

Gratulujemy druhnom pomyślnego zakończenia próby przewodnikowskiej i dołączenia do grona instruktorów ZHP.

Galeria zdjęć