Wystawa CO ZDOBI MUNDUR ŻOŁNIERZA WP

wpis w: Wszystko | 0

27 września 2019 r. w Muzeum w Lęborku odbył się wernisaż wystawy ze zbiorów podharcmistrza płk. rez Jana Strynowicza CO ZDOBI MUNDUR ŻOŁNIERZA WP ODZNAKI PAMIĄTKOWE, OZNAKI ROZPOZNAWCZE, ORŁY, PROPORCZYKI

Na wernisaż przybyli m. in. żołnierze – uczestnicy misji pokojowych i stabilizacyjnych, żołnierze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, harcerze i instruktorzy z 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów im. generała Stanisława Sosabowskiego, która jak powiedział ppłk rez. Jan Strynowicz „była kuźnią dla wielu żołnierzy zawodowych w tym i dla mnie…” Wiele osób przyjechało w innych miast. Na wernisaż przybyli również samorządowcy miejscy i powiatowi, rodzina oraz koleżanki i koledzy, którzy niejednokrotnie wspomagali Jana Strynowicza w powiększaniu jego kolekcji.

Zbiór, wystawiany w lęborskim Muzeum składa się z 9 tysięcy pozycji: odznaki pamiątkowe, proporczyki na beret, orły, korpusówki, oznaki (emblematy) Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych i Obrony Terytorialnej. Kolekcja obejmuje też odznaki i oznaki pamiątkowe, ordery i odznaczenia nadawane uczestnikom misji pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami państwa

Wystawa jest wzbogacona o mundury polowe uczestnika misji w UNIFIL W Libanie, Iraku i Afganistanie.

Zbiór obejmuje również dużą liczbę odznak i oznak jednostek specjalnych i powietrznodesantowych WP, poczynając od 6 PDPD, a skończywszy na współczesnych odznakach i oznakach JW Gom, JW, Agat i 6 BPD.

 

Ppłk rez. Jan Strynowicz wspominał:

Moja przygoda ze zbieraniem zaczęła się dosyć dawno w połowie lat 70-tych już w szkole podstawowej w Lęborku– były to oznaki wojskowe niebieskich beretów. Zbieranie na dobre zaczęło się pod koniec lat 80 tych po rozpoczęciu zawodowej służby wojskowej w Warszawie. Głównym bodźcem były przemiany ustrojowe1989 i wprowadzanie nowej symboliki wojskowej: orzeł odzyskał koronę, znoszono powoli ograniczenia tajemnicy wojskowej. Wcześniejsze JW ..-..  stawały się pułkami, batalionami, eskadrami. Czerpano garściami z jakże bogatej tradycji wojskowej II RP i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Wprowadzono pierwsze odznaki pamiątkowe i oznaki rozpoznawcze. Sitodruk, guma a następnie haft komputerowy…

Powstała komisja historyczna MON i wszystkie symbole zaczęto zatwierdzać i wprowadzać decyzją MON.

Oznaka i odznaka pamiątkowa JW. Są symbolami solidarności i więzi żołnierzy z Jednostkami Wojskowymi, w której pełnili lub pełnią służbę. Jest czymś, co integruje żołnierzy i daje powód do dumy.

Wszyscy obecni na wernisażu byli pod wielkim wrażeniem wielkości i różnorodności wystawianej kolekcji.

 

Ppłk rez. Jan Strynowicz urodzony w Lęborku 11 listopada 1965 r., absolwent: Szkoły Chorążych Wojsk łączności w Legnicy 1987 r., Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu 1993 r., Politechniki Warszawskiej 1997 r., Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie 2003 r.

Współautor książek: Żołnierz polski w działaniach poza granicami państwa; ordery i odznaczenia, odznaki i oznaki pamiątkowe, W-wa 2016; Wojsko Polskie; ordery i odznaczenia, odznaki pamiątkowe  –  oznaki rozpoznawcze, W-wa 2017 r. W przygotowaniu do wydania: Wojsko Polskie w misjach i operacjach stabilizacyjnych 1953- 2018, odznaki i oznaki pamiątkowe, ordery i odznaczenia.

Od 1987 r. do 2008 r. pracował na różnych stanowiskach w instytucjach centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej, odpowiedzialnych za zapewnienie łączności dla kierownictwa resortu poczynając od stanowiska technika, a kończąc na stanowisku Szefa Wydziału Bezpieczeństwa Systemów Łączności i Informatyki Centralnego Węzła Łączności MON.

W latach 2008 – 2017 starszy specjalista w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Obrony Narodowej.

Zbiór lub jego część wystawiany był w: Pałacu Prezydenckim, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Marynarki Wojennej, Akademii Obrony Narodowej, Centrum Weterana.

Wystawa będzie czynna do 30 listopada 2019r.

 

Galeria zdjęć