Wręczenie Harcerskich Znaków Spadochronowych

wpis w: Wszystko | 0

3 maja 2014r. podczas uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja w Lęborku zostały wręczone Harcerskie Znaki Spadochronowe – Agacie Dąbrowskiej, Agacie Grochała, Agnieszce Stence, Dagmarze Kamrowskiej i Krzysztofowi Krzebiatkowskiemu z 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów im. gen Stanisława Sosabowskiego z Hufca ZHP Lębork. Znaki spadochronowe wręczali: z-ca dowódcy 1 Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego „Niebieskie Berety” i harcerscy spadochroniarze. Legitymacje wręczał Burmistrz Miasta Lęborka Pan Witold Namyślak i Z-ca Komendanta Hufca hm. Karolina Skorb-Kustusz. W uroczystości wzięli udział liczni mieszkańcy Lęborka, rodzice odznaczonych, senator RP Kazimierz Kleina, Biskup Pelpliński dr Ryszard Kasyna, władze miejskie i powiatowe oraz kompania honorowa 1 Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego „Niebieskie Berety”. Na zakończenie uroczystości odznaczeni złożyli kwiaty pod Obeliskiem Niepodległości.

Zapraszamy do odwiedzenia strony  spadochroniarze.zhp.pl na której jest relacja nadania Harcerskich Znaków Spadochronowych.
http://spadochroniarze.zhp.pl/index.php?do=news&navi=0075,0001&id=15543

 

Galeria