Starszy chorąży sztabowy Adam Żegunia po 32 latach służby wojskowej pożegnał się z mundurem

wpis w: Wszystko | 0

31 stycznia 2017 starszy chorąży sztabowy Adam Żegunia po 32 latach służby wojskowej pożegnał się z mundurem. Druh Adam wstąpił do naszej drużyny harcerskiej w 1982 r. W pamiętnym dniu nadania drużynie imienia gen Stanisława Sosabowskiego 25 czerwca 1983 w nagrodę pełnił służbę strażnika ognia, należał do zastępu 303 „Cichociemni”. Druh Adam wstąpił do wojska 5.09.1984.

Uroczystość pożegnania odbyła się w Sali Tradycji 1 Lęborskiego batalionu zmechanizowanego im. gen. bryg. Jerzego Jastrzębskiego w Lęborku wchodzącego w struktury 7 Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku. Po złożeniu meldunku Dowódcy batalionu do sali tradycji wprowadzono sztandar jednostki. Dowódca batalionu ppłk Radosław Wojciechowicz przedstawił przebieg służby wojskowej chor. Adama Żegunia począwszy od nauki w Szkole Chorążych Wojsk Rakietowych i Artylerii poprzez służbę w 32 pułku zmechanizowanym, 8 Brygadzie Zmechanizowanej w Kołobrzegu, 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku kończąc służbę wojskową w 1 batalionie zmechanizowanym w Lęborku. St. chor. szt. Adam Żegunia jest weteranem misji poza granicami kraju: był uczestnikiem 18 zmiany misji ONZ UNDOF na Wzgórzach Golan w Syrii w latach 2002 2003 oraz uczestniczył w 13 zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie od kwietnia do listopada 2013 Po przemówieniu Dowódcy chor. Adam Żegunia podziękował wszystkim zebranym za wspólną służbę, a zaroszonym gościom za przybycie.

Na uroczystość przybył ppłk. Jan Strynowicz (harcerz z zastępu 505 „Krzyczące Orły”, w drużunie od 1982), który tego samego dnia, co Adam rozpoczął służbę wojskową, oraz hm. Krzysztof Siwka w drużynie od 1978.

Galeria zdjęć