Pełna relacja z uroczystości na stronie:

 

7hdczb-lebork.pl/pomnik-gen-sosabowskiego-w-leborku

 

Zebrana kwota (na dzień 31.10.2017) 45.963 zł i 46 gr

 

Lista darczyńców 31.10.2017

 

28 lutego 2018 Wpisał Administrator

Wspomnienia z budowy pomnika. Odnalazłem materiał zrealizowany przez Kanał 6 w Lęborku:

http://kanal6.pl/2017/06/13/pomnik-generala/

http://kanal6.pl/2017/09/27/dni-pamieci-o-generale/

 

11 października 2017 Wpisał Administrator

W Lęborku w dniu 7.10.2017 roku odsłonięto pomnik gen. Stanisława Sosabowskiego – legendarnego dowódcy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, walczącej w Operacji Market-Garden pod Driel k/ Arnhem. To pierwszy taki pomnik w Polsce – postawiony przez drużynę harcerską swojemu patronowi – przedsięwzięcie w całości społeczne i zrealizowane siłami pasjonatów – młodzieży i instruktorów z 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów im. gen. St. Sosabowskiego w Lęborku, która od 35 lat, jako jedno z pierwszych w Polsce środowisk, podjęła i pielęgnuje pamięć o dziele swego bohatera i jego dzielnych żołnierzy – spadochroniarzy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej oraz przez ludzi, którym bliska jest pamięć o Generale – wpłaty wpłynęły z ponad sześćdziesięciu miejscowości z Polski, Niemiec, Holandii i Anglii.

4 października 2017 Wpisał Administrator

W miejscu postawienia pomnika trwają prace adaptacyjne. Pracownik firmy Tomasza Dziubicha wykonał zbrojony fundament pomnika, pracownicy z Odlewni z Pleszewa posadowili granitowy cokół pod popiersie, a pracownicy firmy Lukas Pana Łukasza Gniedziejko posadzili m. in. białe i czerwone wrzosy według projektu Pani Jolanty Chojnackiej. Wszystkie prace łącznie z projektem zieleni zostały wykonane społecznie.

 

3 października 2017 Wpisał Administrator

W Muzeum w Lęborku w dniu 29 września 2017 odbył się Wernisaż Wystawy „Generał Stanisław Sosabowski twórca i dowódca 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej” Wystawa, którą lęborczanie mieli przyjemność obejrzeć w miniony piątek, a która będzie otwarta do końca listopada br. daje nieomal kompletne kompendium wiedzy o życiu i działalności generała, nie tylko, jako twórcy i dowódcy I Samodzielnej Brygady Spadochronowej – pierwszej w historii wojska polskiego jednostki spadochronowej, co pięknie i trafnie podkreśla aranżacja ekspozycji z podwieszonymi u pułapu galerii spadochronami. Wystawę zorganizowano ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz prywatnych zbiorów Jacka Dziedzieli z Łodzi i Dariusza Krakowiaka ze Szczecina i pamiątek rodzinnych państwa Białoskorskich z Lęborka.

Galeria zdjęć

Więcej na:

www.lebork.pl/aktualnosci/wystawa-o-generale-sosabowskim-w-muzeum

28 września 2017 Wpisał Administrator

25 września 2017 w 50 rocznicę śmierci generała Stanisława Sosabowskiego na skwerku przy miejskiej bibliotece pod przyszłym pomnikiem gen. Sosabowskiego wmurowano urnę z ziemią z pól bitewnych generała Stanisława Sosabowskiego. W uroczystości wzięli udział harcerze, członkowie Społecznego Komitetu budowy Pomnika generała brygady Stanisława Sosabowskiego w Lęborku, władze samorządowe z burmistrzem Witoldem Namyślakiem na czele, radni, kombatanci i mieszkańcy Urna zawierała ziemię z warszawskiego Grochowa z roku 1939, Arhem-Dreil z września 1944, Stanisławowa – miejsca urodzenia generała oraz ziemię z Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie – miejsca spoczynku generała Stanisława Sosabowskiego. Ceremonię wmurowania urny dokonał Konrad Chmiel, Przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika oraz Marta Kamrowska, drużynowa 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Lęborku. Urnę z ziemia poświęcił o. Kamil z Diecezjalnego Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła w Lęborku. Na uroczystości po raz pierwszy usłyszeć można było hymn 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej w nowej aranżacji i wykonaniu lęborczanina Piotra Sadkowskiego i Sylwestra Kustusza.

Galeria zdjęć

5 września 2017 Wpisał Administrator

2 września w Stanicy Harcerskiej Hufca ZHP Lębork w Szklanej Hucie nad morzem odbyły się warsztaty społecznego komitetu, na których opracowano szczegółowy scenariusz odsłonięcia pomnika, omówiono Jesienną Grę Polową w tym trasę specjalnościową dla patroli harcerskich o raz podzielono zadania Lęborskiego Tygodnia Pamięci o generale Stanisławie Sosabowskim. W ramach zajęć integracyjnych dh Adam przeprowadził zajęcia strzeleckie. Od początku września druhny z drużyny przygotowują zaproszenia i drukują plakaty i ulotki.

6 września 2017 Wpisał Administrator

Ziemia ze Stanisławowa miejsca pochówku rodziny Sosabowskich jest już w Lęborku.

Dh. Renata Kaczyńska-Maciejowska nawiązała kontakt z Panem Rajmundem Piżanowskim prowadzącym portal http://stanislawow.net . Dzięki zaangażowaniu Pana Rajmunda Piżanowskiego skontaktowaliśmy się z Panem Witalijem Czaszczynem prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej „PRZYJAZN” w Stanisławowie (Iwano-Frankiwsk)

Pan Witalij Czaszczyn pobrał ziemię z pobliża nieistniejącego już miejsca pochówku rodziny Sosabowskich znajdującego się w Memorialnym skwerze (dawnej Stanisławowskiej nekropolii) w Iwano-Frankowsku (Stanisławowie) na Ukrainie. Ziemia została poświęcona przez Ks. Władysława Iwaszczaka Proboszcza parafii Chrystusa Króla. Następnie została przekazana wraz z Certyfikatem Państwu Vicie i Rafałowi Mikołajewskim, którzy przywieźli ziemię do Polski i wręczyli naszemu harcerzowi Marcinowi Kopeć. Dh Marcin przyjechał do Lęborka i przekazał ziemię dh. Krzysztofowi Siwka.

Ziemia z pól bitewnych generała Stanisława Sosabowskiego: Warszawa – Grochów wrzesień 1939

Arnhem – Driel wrzesień 1944, ziemia ze Stanisławowa miejsca urodzenia i ziemia z Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie miejsca spoczynku generała Stanisława Sosabowskiego zostanie wmurowana w niszy pomnika generała Stanisława Sosabowskiego w Lęborku w dniu 25 września 2017 r w 50 rocznicę śmierci generała Stanisława Sosabowskiego.

25 lipca 2017 Wpisał Administrator

W czasie Lęborskich Dni Jakubowych w Lęborku członkowie społecznego komitetu budowy pomnika (Konrad, „Jasiu”, „Słoń” i „Spaik”) od rana do wieczora w 22 lipca poprowadzili dwa punkty (symulator wypadku samochodu i „dmuchany byk”) Obie atrakcje cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. Dochód z tych punktów przeznaczony został na budowę pomnika. Zebrano 2.003 zł i 71 groszy. Dodatkowo harcerki z drużyny (Marta Kamrowska, Weronika Leszczuk, Zofia Golab i Aleksandra Lejk) prowadziły punkt, w którym można było nabyć cegiełki na budowę pomnika. Druhny sprzedały cegiełki za 450 zł.Dziękujemy Darkowi Dawczak, za nieodpłatnie użyczenie symulatora i Annie Gołębiowskiej-Rusak za nieodpłatne użyczenie „dmuchanego byka”.

13 maja 2017 Wpisał Administrator

Pan Arno Baltussen -przewodniczącym Stowarzyszenia Driel-Polen przyjął Honorowe Członkostwo Komitetu Budowy Pomnika generała brygady Stanisława Franciszka Sosabowskiego w Lęborku.

Pan Arno Baltussen jest Konsulem Honorowym Rzeczypospolitej Polskiej w prowincjach Geldria, Overijssel i Flevoland w Holandii. Jest znanym animatorem corocznych obchodów upamiętniających udział polskich żołnierzy I Samodzielnej Brygady Spadochronowej w bitwie pod Arnhem i przewodniczącym Stowarzyszenia Driel-Polen.

Przez wiele lat wraz ze Stowarzyszeniem Driel-Polen pomagał m. in. w zorganizowaniu pobytu harcerzy w Driel podczas uroczystości związanych z bitwą pod Arnhem.

W 2009 roku podczas wizyty Premiera Donalda Tuska w Driel druhowie Rafał Bednarczyk szef Klubu Pikującego Orła i Krzysztof Siwka wręczyli Panu Arno Baltussen Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” przyznany przez Naczelnika ZHP.

W 2014 roku drużynowa 7 HDCzB Agnieszka Dopierała i harcerska z 66 ODSH „Cień” ze Szczecina po zakończeniu uroczystości w Driel poprosiły Pana Arno Baltussen do harcerskiego kręgu i wręczyły podziękowanie wraz z plakietkami drużyn.

8 maja 2017 Wpisał Administrator

Holendrzy w niecodzienny sposób upamiętnili urodziny generała Stanisława Sosabowskiego. Nowa odmiana tulipana hodowana przez 25 lat w Holandii otrzymała dziś nazwę „Generał Stanisław Sosabowski”. Uroczystość w 125. urodziny generała odbyła się w Driel. W tej to właśnie miejscowości pod Arnhem pamięć o bohaterskim generale Sosabowskim i jego żołnierzach jest wciąż żywa i pieczołowicie pielęgnowana. To tutaj polscy spadochroniarze, nierzadko 18 i 19-letni, byli desantowani 21 września 1944 r. w trwającej wielkiej operacji pod kryptonimem Market Garden.

Więcej na: https://polonia.nl/?p=19872#more-19872

Pomnik-gen.-Sosabowskiego-i-Tulipan-Sosabowski_Driel-8-5-2017-fot.-E.-Grochowska_Polonia.NL_2

Mamy nadzieję, że tulipany o nazwie „Generał Stanisław Sosabowski” będziemy mogli posadzić w otoczeniu pomnika generała wraz z wrzosami, które weterani często wspominali podczas opowiadań o skokach spadochronowych w Szkocji.

5 maja 2017 Wpisał Administrator

Po uroczystościach z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja harcerze z drużyny sprzedawali cegiełki na budowę pomnika. 

28 kwietnia 2017 Wpisał Administrator

W kwartalniku Spadochroniarz nr 85 Związku Spadochroniarzy Polskich ukazał się artykuł o naszej pracy z bohaterem drużyny. Dziękujemy za pomoc Redaktorowi Naczelnemu Panu Wiesławowi Iwańskiemu. W magazynie Broń i Amunicja z kwietnia 2017 ukazał się artykuł o naszej drużynie. Dziękujemy za pomoc panu Krzysztofowi Witulskiemu i Redaktorowi Naczelnemu Panu Andrzejowi Wojtas.

 

 

27 kwietnia 2017 Wpisał Administrator

Druh Krzysztof zapalił znicz pod pomnikiem upamiętniającym krwawe boje o Warszawski Grochów w 1939 roku 21 Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” dowodzonego przez pułkownika Stanisława Sosabowskiego. Dh Krzysztof pobrał ziemię z pola bitewnego zwanego „Reduta Skrzyżowanie”, która zostanie wraz z ziemią z pola bitewnego Arnhem-Driel z Holandii złożona pod pomnikiem generała Stanisława Sosabowskiego w Lęborku.

23 kwietnia 2017 Wpisał Administrator

Wizualizacja miejsca i pomnika

sosabowski pomnik 13-04 zmniejszony

18 kwietnia 2017 Wpisał Administrator

Dzisiaj odbyło się spotkanie społecznego komitetu z Radą Drużyny, na którym opracowano m. in. program Ogólnopolskiej Jesiennej Gry Polowej w dniach 5-7 października 2017, zaprezentowano propozycję inskrypcji pomnika, wizualizacji miejsca postawienia pomnika oraz projekty zaproszeń, baneru i znaczka dla uczestników uroczystości odsłonięcia pomnika. Następne spotkanie ustalono na 25.04.2017 godz. 17:00.

17 kwietnia 2017 Wpisał Administrator

W poniedziałek 10 kwietnia przewodniczący społecznego komitetu druh Konrad wysłał wyrzeźbiony model popiersia generała Sosabowskiego do odlewni – firmy „BRĄZART” z Pleszewa.

2 kwietnia 2017 Wpisał Administrator

Dzięki informacji dh. Tompsona (geodety, byłego drużynowego) znamy współrzędne geograficzne do pozycjonowania miejsca postawienia pomnika w wyszukiwarce Gogle:

54.542672636,17.746759948

A tu link już spozycjonowany:

https://www.google.pl/maps/place/54%C2%B032’33.6%22N+17%C2%B044’48.3%22E/@54.5426667,17.7445613,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d54.5426726!4d17.7467599

 

28 marca 2017 Wpisał Administrator

W dniu dzisiejszym geodeci Dariusz Białoskórski i Krzysztof Sitarz z Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjnych „Surveyor” społecznie przeprowadzili szczegółowe pomiary geodezyjne miejsca posadowienia pomnika. Pan Dariusz Białoskórski jest emocjonalnie związany z naszą ideą gdyż jego stryj strz. Tadeusz Białoskórski służył w 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej, zginął w tragicznym wypadku lotniczym 8 lipca 1944 roku w czasie kompanijnych ćwiczeń spadochronowych przeprowadzonych w Tinwell. Przyczyną wypadku był błąd jednego z pilotów. W wypadku zginęło 2 oficerów i 24 szeregowych oraz 8 członków amerykańskiego personelu latającego.

 

27 marca 2017 Wpisał Administrator

Członkowie komitetu spotkali się na skwerze, który Rada Miejska przeznaczyła (na wniosek komitetu) na usytuowanie pomnika i wyznaczyli dokładną lokalizację. Za pomnik chwilowo posłużył dh Krzysiek. Na spotkaniu w hufcu omówiono program uroczystości 7 października, Lęborskich Dni Pamięci o Generale Stanisławie Sosabowskim oraz grafikę okolicznościowego znaczka. Następne spotkanie ustalono na dzień 18 kwietnia (wtorek po świętach) o godz. 16:00.

 

27 marca 2017 Wpisał Administrator

Dzisiaj na XXVI sesji Rady Miejskiej w Lęborku radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika generała Stanisława Franciszka Sosabowskiego Lęborku, czyli mamy zgodę na postawienie pomnika na gruncie miejskim.

 

22 marca 2017 Wpisał Administrator

Jest już projekt Uchwały Rady Miejskiej w Lęborku w sprawie wzniesienia pomnika generała brygady Stanisława Franciszka Sosabowskiego w Lęborku.

Głosowanie nad uchwałą odbędzie się na XXVI sesji Rady Miejskiej w Lęborku w dniu 27.03.2017r. (poniedziałek) o godzinie 12:00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14. Zapraszamy na sesję osoby zainteresowane budową pomnika generała Stanisława Sosabowskiego w Lęborku. Tak własnie tworzy się historia.

24 lutego 2017 Wpisał Administrator

  Dziennik Bałtycki z 20.02.2017         Echo Ziemi Lęborskiej z 24.02.2017

 

15 lutego 2017 Wpisał Administrator

15 lutego br. przedstawiciele społecznego komitetu zwrócili się z prośbą do Burmistrza Miasta Lęborka Witolda Namyślaka o objęcie Honorowym Patronatem inicjatywy budowy w Lęborku pomnika generała Sosabowskiego. Burmistrz Lęborka zapoznał się z etapem przygotowań, podziękował za wyróżnienie i zapewnił harcerzy o wsparciu inicjatywy wybudowania pomnika ze strony władz samorządowy.

 

11 lutego 2017 Wpisał Administrator

9 lutego odbyło się kolejne spotkanie harcerzy ze Społecznego Komitetu Budowy Pomnika generała Sosabowskiego w Lęborku. Na spotkaniu omówiono m. in. potrzebę dotarcia do drużyn harcerskich i instytucji noszących imię generała Sosabowskiego lub 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej oraz środowisk spadochronowych i pasjonatów historii. Ustalono, że członkowie społecznego komitetu będą rozprowadzali cegiełki również podczas imprez plenerowych organizowanych w powiecie lęborskim. Przewodniczący wraz ze skarbnikiem przedstawili informację o zebraniu ok. 1/3 kwoty potrzebnej do postawienia pomnika. Brakująca kwota będzie znana po wyłonieniu odlewni brązu i wykonawcy cokołu. Następne spotkanie ustalono na dzień 9 marca 2017 (czwartek) o godz. 18:00.

 

4 lutego 2017 Wpisał Administrator

Wielka wzruszająca chwila. W dniu dzisiejszym harcerze ze Społecznego Komitetu Budowy Pomnika generała brygady Stanisława Franciszka Sosabowskiego w Lęborku odebrali od artysty rzeźbiarza dr hab. Tomasza Sobisza popiersie generała Stanisława Sosabowskiego. Pan Tomasz Sobisz opowiedział o szczegółach powstania rzeźby, odpowiadał na pytania i zobowiązał się do pomocy w kontaktach z wykonawcami odlewu z brązu i cokołu z kamienia. Mimo zimna harcerze byli szczęśliwi i bez uwag zaakceptowali prezentowaną rzeźbę.

22 listopada 2016 Wpisał Administrator

Artykuły prasowe z naszej akcji:

Express Powiatu Lęborskiego  z 17.11.2016                       Dziennik Bałtycki z 15.11.2016                           Echo Ziemi Lęborskiej z 28.10.2016

na stronie internetowej Gazety Kaszubskiej:          

http://www.gazetakaszubska.pl/69629/harcerze-chca-budowy-pomnika-generala-sosabowskiego-leborku

i na stronie internetowej Dziennika Bałtyckiego:

http://www.dziennikbaltycki.pl/wiadomosci/lebork/a/harcerze-zbieraja-na-popiersie-gen-sosabowskiego-w-leborku,11460833/

15 listopada 2016 Wpisał Administrator

11 listopada podczas uroczystości pod Obeliskiem Niepodległości oraz w kinie „Fregata” podczas Wspólnego Śpiewania Pieśni Patriotycznych harcerze z drużyny i członkowie społecznego komitetu rozprowadzali cegiełki na budowę pomnika generała Stanisława Sosabowskiego w Lęborku.

Więcej zdjęć

14 listopada 2016 Wpisał Administrator

11 listopada 2016 r., po raz trzeci spotkał się społeczny komitet. Podsumowano akcję sprzedaży cegiełek po uroczystościach związanych ze Świętem Niepodległości. Ustalono m. in., że odsłonięcie pomnika planowane jest 7 października 2017 roku w godzinach wieczornych. Komitet podjął uchwały o Honorowym Członkostwie Komitetu oraz o Patronacie. Ustalono listę firm, które członkowie komitetu odwiedzą prosząc o wsparcie finansowe na budowę pomnika.

Termin następnego spotkania uzależniono od daty wigilii drużyny.

5 listopada 2016 Wpisał Administrator

Przewodniczący zarządu hm. Konrad Chmiel wystąpił podczas XXI Sesji Rady Miejskiej w Lęborku. Poinformował radnych i za pośrednictwem mediów mieszkańców miasta o powstaniu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika generała brygady Stanisława Franciszka Sosabowskiego w Lęborku. Poinformował również o możliwości zakupu cegiełek od harcerzy i członków komitetu po zakończeniu obchodów Święta Niepodległości przed Obeliskiem Niepodległości 11 listopada br.

28 października 2016 Wpisał Administrator

Mamy już wydrukowane ulotki. Osoby z poza Lęborka, które chcą otrzymać ulotki mogą przesłać sms-em na mój numer telefonu 607-196-363 swój adres pocztowy. Ulotki wyślę po otrzymaniu adresu pocztowego.

9 października 2016 Wpisał Administrator

Dzisiaj w hufcu zorganizowaliśmy konferencję prasową, podczas której poinformowaliśmy media o powstaniu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika generała brygady Stanisława Franciszka Sosabowskiego w Lęborku, zaprezentowaliśmy cegiełki i ulotki informacyjne. Za pośrednictwem mediów poinformowaliśmy mieszkańców Lęborka o możliwości zakupu cegiełek m. in. 1 listopada podczas akcji „parking” oraz po uroczystościach związanych ze Świętem Niepodległości 11 listopada br.

12 października 2016 Wpisał Administrator

Prosimy wszystkie osoby, które były w 7 HDCzB o przesłanie swoich numerów telefonów i e-maili.

Chcemy Wam przesyłać informacje na temat drużyny i wielkiego przedsięwzięcia w październiku 2017 – odsłonięcia pomnika generała Sosabowskiego w Lęborku w ramach Ogólnopolskiej Jesiennej Grze Polowej. Planujemy w tym czasie zorganizować zlot siódemkowiczów oraz wiele, wiele atrakcji.

Informacje prosimy przesłać do Marcina Kopcia e-mailem: mlyn-markowice@o2.pl  sms-em: 502-618-651 lub Krzysztofa Siwka e-mailem: krzysztof.siwka@wp.pl , sms-em: 607-196-363.

9 października 2016 Wpisał Administrator

Już teraz możemy nabyć cegiełki o nominałach 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł, 500 zł, 1000 zł zasilające budżet Społecznego Komitetu Budowy Pomnika generała brygady Stanisława Franciszka Sosabowskiego w Lęborku.

Cegiełki można nabyć u członków komitetu:

Tomasz Damps tel. 603-657-565, Konrad Chmiel tel. 601-651-470, Elżbieta Wac tel. 691-886-395, Krzysztof Siwka tel. 607-196-363, Andrzej Zieliński tel. 512-024-866.

Wspomóż naszą zbiórkę wpłacając pieniądze na konto komitetu: 82 1240 5400 1111 0010 7043 8078

8 października 2016 Wpisał Administrator

2 Października 2016 r., po raz drugi spotkał się społeczny komitet, na którym przyjęto kilka uchwał dotyczących wyborów: skarbnikiem została Dorota Bułka, zastępcą przewodniczącego Krzysztof Siwka, sekretarzem Grażyna Wójcik.

Komitet postanowił, że autorem projektu będzie artysta rzeźbiarz, dr hab. Tomasz Sobisz.

Ponadto na spotkaniu komitetu ustalono:

 • Tworzenie wraz z drużyną bazy adresowej osób, które były członkami 7 HDCzB od 1982 R. do dnia dzisiejszego (telefony, e-maili) koordynacja – Marcin Kopeć
 • Pomnik zostanie wykonany w formie popiersia z brązu o wysokości z cokołem ok. 2 metrów
 • Utworzenie listy firm – darczyńców – koordynacja Konrad Chmiel
 • Termin odsłonięcia pomnika planuje się na początek października 2017 r. w ramach JGP
 • Przygotowanie informacji do portali społecznościowych, mediów i sponsorów – Renata Kaczyńska-Maciejowska, Ania Rzepa, Grażyna Wójcik
 • Przygotowania konferencji prasowej – Krzysztof Siwka
 • Spotkanie z burmistrzem – Konrad Chmiel, Krzysztof Siwka

Skarbnik komitetu Dorota Bułka rozdała część cegiełek przygotowanych w pakietach

Na koniec spotkania członkowie komitetu i harcerze z reprezentacją drużyny udali się na ulicę Staromiejską pod baner upamiętniający Cichociemnych.

23 września 2016 Wpisał Administrator

Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika generała brygady Stanisława Franciszka Sosabowskiego w Lęborku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane inicjatywą na spotkanie 2 października 2016r. (niedziela) o godz. 11:00 do Komendy Hufca ZHP. Prosimy ubrać mundur lub polar 7, będzie okazja do wykonania wspólnego zdjęcia z drużyną.

10 sierpnia 2016 Wpisał Administrator. Uzupełniono 11 lutego 2017

Skład Społecznego Komitetu Budowy Pomnika generała brygady Stanisława Franciszka Sosabowskiego w Lęborku

 1. Konrad Chmiel – przewodniczący
 2. Krzysztof Siwka – zastępca przewodniczącego
 3. Dorota Bułka – skarbnik
 4. Grażyna Wójcik – sekretarz
 5. Tomasz Damps – członek zarządu
 6. Anna Rzepa – członek zarządu
 7. Andrzej Zieliński – członek zarządu
 8. Marek Andryskowski
 9. Mariusz Bartosiak
 10. Zbigniew Biedziak
 11. Marek Bułka
 12. Marek Dankowski
 13. Dariusz Dawczak
 14. Dawid Dawidowski
 15. Agata Dąbrowska
 16. Dopierała Agnieszka
 17. Jacek Dziedziela
 18. Dariusz Galant
 19. Grzegorz Jasiński
 20. Dagmara Kamrowska
 21. Marcin Kopeć
 22. Andrzej Krasoń
 23. Krzysztof Maciejowski
 24. Danuta Mierzwa
 25. Mirosław Namiotko
 26. Tomasz Olszewski
 27. Paweł Pietraszek
 28. Mariusz Rydzewski
 29. Agnieszka Stenka
 30. Jan Strynowicz
 31. Marcin Szkibiel
 32. Elżbieta Wac
 33. Dariusz Waszczuk
 34. Andrzej Woźniczka
 35. Adam Żegunia
5 lipca 2016 Wpisał Administrator

Już teraz można składać akces wstąpienia do Społecznego Komitetu Budowy Pomnika generała brygady Stanisława Franciszka Sosabowskiego w Lęborku przesyłając wypełnioną deklarację członkowską zamieszczoną poniżej

na adres:

Komenda Hufca ZHP Ul. Armii Krajowej 13, 84-300 Lębork z dopiskiem „Pomnik”

lub

podpisany druk zeskanować i przesłać na adres konrad.chmiel@biznes.plus.pl

deklaracja-spolecznego-komitetu

Deklaracja członkowska Społecznego Komitetu Budowy Pomnika generała brygady Stanisława Franciszka Sosabowskiego w Lęborku

 3 lipca 2016 Wpisał Administrator

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA

GENERAŁA BRYGADY STANISŁAWA FRANCISZKA SOSABOWSKIEGO 

w LĘBORKU

 

Niniejszym my niżej podpisani, zwani dalej Członkami Założycielami, działając w zamiarze godnego upamiętnienia wyjątkowych zasług generała brygady Stanisława Sosabowskiego w stworzeniu pierwszej w historii Polski jednostki spadochronowej, którą dowodził w Bitwie pod Arnhem, a także w celu uczczenia 33 rocznicy przejęcia przez 7 Harcerską Drużynę Czerwonych Beretów imienia generała Stanisława Sosabowskiego z Hufca ZHP Lębork powołujemy Społeczny Komitet Budowy Pomnika generała brygady Stanisława Franciszka Sosabowskiego w Lęborku zwany dalej Komitetem, oraz ustalamy następujące zasady jego działania:

§ 1

 1. Celem Komitetu jest ufundowanie pomnika generała brygady Stanisława Franciszka Sosabowskiego w Lęborku, który zostanie wzniesiony w Lęborku.
 2. Cel, o którym mowa w pkt.1, Komitet zamierza zrealizować w szczególności poprzez:
  1. zebranie niezbędnych funduszy m.in. poprzez dobrowolne składki członków Komitetu, poszukiwanie sponsorów i darczyńców, organizowanie zbiórki publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  2. określenie założeń projektowych pomnika i zamówienie projektu;
  3. zamówienie wykonawstwa pomnika;
  4. uzyskanie wsparcia organów samorządowych Miasta i Powiatu w zabiegach proceduralnych i technicznych, m.in. w zakresie uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń.

§ 2

Komitet działa społecznie, co oznacza, że tak przynależność do niego, jak i pełnienie w nim określonych funkcji i wykonywanie zadań jest całkowicie nieodpłatne i honorowe.

§ 3

Siedziba Społecznego Komitetu Budowy Pomnika generała brygady Stanisława Franciszka Sosabowskiego w Lęborku mieści się w Lęborku, przy Komendzie Hufca ZHP ul. Armii Krajowej 13, 84-300 Lębork

§ 4

 1. Uczestnictwo w Komitecie jest dobrowolne, każdy z członków Komitetu może z niego w każdym czasie wystąpić.
 2. Komitet jest otwarty na przystąpienie nowych Członków. Członkiem Komitetu może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży deklarację członkowską. W przypadku Członków – Założycieli deklarację członkowską zastępuje złożenie podpisu pod niniejszym Aktem. Decyzję o przyjęciu nowego Członka podejmuje Przewodniczący Komitetu. Przewodniczący może odmówić przyjęcia nowego Członka, jeżeli jego osoba, aktywność osobista lub zawodowa budzą wątpliwości co do zgodności z celami Komitetu.

§ 5

Komitet działa przez swoje organy:

 1. Zgromadzenie Komitetu
 2. Zarząd Komitetu

§ 6

Zgromadzenie Komitetu

 1. Zgromadzenie Komitetu jest najwyższym organem Komitetu.
 2. Zgromadzenie Komitetu tworzą wszyscy członkowie Komitetu.
 3. Każdy członek Komitetu ma jeden głos w Zgromadzeniu Komitetu.
 4. Zgromadzenie Komitetu podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwykłą większością głosów.
 5. Posiedzenia Zgromadzenia Komitetu są zwoływane przez Przewodniczącego stosownie do potrzeb.
 6. Zgromadzenie Komitetu:
  1. wybiera m. in. Przewodniczącego Zarządu, jego Zastępcę i Skarbnika;
  2. wyraża zgodę na zawarcie umów o wykonanie projektu pomnika oraz jego wykonanie;
  3. występuje z wnioskiem do Rady Miasta Lęborka o podjęcie uchwały w sprawie budowy pomnika oraz udostępnienie na ten cel terenu stanowiącego własność miasta.

§ 7

Zarząd Komitetu

 1. Zarząd Komitetu składa się z co najmniej 3 członków:
 2. Przewodniczącego Zarządu, który jest jednocześnie Przewodniczącym Komitetu;
 3. Zastępcy Przewodniczącego;
 4. Skarbnika Komitetu;
 5. Przewodniczący i Członkowie Zarządu jest wybierany spośród członków komitetu przez Zgromadzenie Komitetu.
 6. Przewodniczący kieruje pracami Komitetu oraz reprezentuje go na zewnątrz, a w szczególności:
 7. dokonuje czynności cywilnoprawnych, w szczególności zawiera w imieniu Komitetu umów z zastrzeżeniem § 6 ust.6 pkt;
 8. dysponuje środkami finansowymi i rzeczowymi zgromadzonymi przez Komitet;
 9. zwołuje Zgromadzenie Komitetu i przewodzi jego posiedzeniom;
 10. Do składania oświadczeń woli w imieniu Komitetu oraz zaciąganie zobowiązań majątkowych wymagane jest łączne działanie dwóch Członków Zarządu, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

§ 8

 1. W celu realizacji zadań o których mowa w § 1 Komitet będzie dokonywał zbiórek środków pieniężnych. Zgromadzone środki pieniężne mogą służyć wyłącznie realizacji celów określonych w niniejszym Akcie Założycielskim.
 2. Środki pieniężne mogą pochodzić z:
 3. dobrowolnych składek członków Komitetu;
 4. darowizn, dotacji i zapisów;
 5. zbiórek publicznych;
 6. Środki pieniężne o których mowa w pkt. 2 mogą być wpłacane gotówką lub w formie bezgotówkowej jako wpłaty na otworzony w tym celu rachunek bankowy Komitetu.
 7. Wydatki środków pieniężnych związane z realizacją celu określonego w § 1 pkt. 1 mogą być dokonywane wyłącznie bezgotówkowo w formie przelewu z rachunku bankowego na podstawie ważnych faktur lub rachunków.
 8. Upoważnia się Zarząd Komitetu do otwarcia konta bankowego i zawarcia umowy rachunku bankowego oraz dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym Komitetu.
 9. Do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym w imieniu Komitetu, wymagane jest łączne działanie dwóch Członków Zarządu, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

§ 9

 1. Społeczny Komitet Budowy Pomnika generała Stanisława Franciszka Sosabowskiego zostaje powołany na czas nieoznaczony.
 2. Komitet kończy działalność z chwilą podjęcia przez Zgromadzenie Komitetu uchwały o zakończeniu działalności Komitetu i jego rozwiązaniu.
 3. W uchwale, o której mowa w ust.2, Zgromadzenie Komitetu podejmuje decyzję o:
  1. udzieleniu Przewodniczącemu Komitetu absolutorium, po wysłuchaniu sprawozdania Przewodniczącego z działalności Komitetu i Zarządu;
  2. przeznaczeniu i sposobie wydatkowania środków zebranych przez Komitet, a nie wydatkowanych na cel określony w § 1.

Lębork 21 czerwca 2016 r.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7 Harcerska Drużyna Czerwonych Beretów imienia generała brygady Stanisława Sosabowskiego z Hufca ZHP Lębork jest drużyną o specjalności patriotyczno-obronnej, która powstała w 1959 roku. Specjalność obronną „Czerwone Berety” przyjęła w 1965 roku.

W swojej działalności drużyna realizuje program, w którym duży nacisk kładzie się na kształtowanie postaw patriotycznych.

Jesienią 1982 roku, w stanie wojennym, harcerze z 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów z Lęborka poszukiwali weteranów 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Podróżując po Polsce, przeprowadzali wywiady, zbierali, bardzo skromne w tamtym czasie, materiały źródłowe. Spotykali się m. in. z płk. Janem Olimpiuszem Kamińskim zastępcą dowódcy brygady i bohaterem bitwy pod Mokrą 1939r., płk. Władysławem Stasiakiem oficerem sztabu 1 SBS i współtwórcą 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej, mjr. Jerzym Dyrdą oficerem łącznikowym i adiutantem gen. Sosabowskiego oraz cichociemnymi Alfredem Paczkowskim „Wanią, przyjacielem por. Jana Piwnika „Ponurego”, dowódcy brawurowej akcji rozbicia więzienia w Pińsku w dniu 18 stycznia 1943 i uwolnienia „Wani, Stanisławem Jankowskim „Agatonem” kierownikiem Wydziału Legalizacji i Techniki w Oddziale II Komendy Głównej AK i jedyną kobietą Cichociemną Elżbietą Zawacką legendarną „Zo”.

25 czerwca 1983 r., jako jedna z pierwszych drużyn harcerskich w Polsce, 7 Harcerska Drużyna Czerwonych Beretów z Lęborka przyjęła imię generała Stanisława Sosabowskiego. Na nadanie imienia drużynie przyjechał drużynowy 27 Łódzkiej Drużyny Spadochronowej im. gen. St. Sosabowskiego Jacek Dziedziela, a ze Skawiny harcmistrz Andrzej Woźniczka drużynowy 139 Harcerskiej Drużyny Spadochronowej im. Bohaterów spod Arnhem, który nieprzerwanie od 1968 r. do dnia dzisiejszego, niezłomnie uczestniczy w uroczystościach związanych z generałem, jego spadochroniarzami i Cichociemnymi, który całe swe życie wierny ideałom 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej zapisał piękne karty, by przywrócić należną im cześć. Dzisiaj często możemy spotkać druha Andrzeja na uroczystościach patriotyczno-spadochronowych w mundurze żołnierza 1 SBS ze sztandarem Związku Polskich Spadochroniarzy w Londynie oddział w Łodzi (sztandar byłych spadochroniarzy z 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej mieszkających w Polsce przekazany kilka lat temu harcerzom na ręce dh. Andrzeja). Od druha Andrzeja harcerze dowiedzieli się o wrześniowych, corocznych, nieoficjalnych, skromnych uroczystościach na warszawskich Powązkach pod pomnikiem 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej i Cichociemnych. Harcerze uczestniczyli w tych obchodach w rocznicę bitwy pod Arnhem, a w lutym w uroczystościach rocznicy pierwszego skoku Cichociemnych do Kraju. Odwiedzili również grób swojego patrona gen. Sosabowskiego.

W 1986r. lęborscy harcerze nawiązali kontakt z emigracyjnym Związkiem Polskich Spadochroniarzy z siedzibą w Londynie. Wspólnie z kilkoma innymi drużynami harcerskimi m. in. ze Skawiny, Łodzi, Wronek i Kielc kultywującymi pamięć gen. Sosabowskiego, i spadochroniarzy walczących na zachodzie założyli „Klub Pikującego Orła”.

W 1989 r. Pani Cora Baltussen, która w 1944 r. opiekowała się polskimi spadochroniarzami i całe życie poświęciła na upamiętnienie i uhonorowanie wyczynu polskich spadochroniarzy, a także samego gen. Stanisława Sosabowskiego, która założyła Komitet Driel – Polen zaprosiła, wraz z emigracyjnym środowiskiem spadochroniarzy, w 45 rocznicę bitwy pod Arnhem do Holandii czterech drużynowych (z Lęborka, Skawiny, Kielc i Wronek). Drużynowi otrzymali proporce poświęcone w Kościele w Driel, w miejscu walki w 1944r. polskich spadochroniarzy. Proporzec dla lęborskiej 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów ufundowało Koło Związku Polskich Spadochroniarzy z Sheffield w Anglii. Od tego czasu, co pięć lat, lęborscy harcerze uczestniczą w holenderskich obchodach bitwy pod Arnhem, z udziałem królowej Holandii Beatrix, króla Wilhelma Aleksandra, brytyjskiego księcia Karola, premiera Holandii i Polski oraz Prezydenta RP.

Przez wiele lat harcerze z 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów im. gen. Stanisława Sosabowskiego z Lęborka, w rocznicę bitwy pod Arnhem, organizują Ogólnopolską Jesienną Grę Polową. W trakcie gry przy pomocy wystaw, inscenizacji oraz prelekcji popularyzują historię dzielnego gen. Stanisława Sosabowskiego i żołnierzy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej.

W 2007 roku, na wniosek lęborskich harcerzy, Rada Miasta Lęborka przyjęła uchwałę o nazwaniu w Lęborku jednej z ulic imienia Generała Sosabowskiego.

Jesienią 2007r. harcerze zorganizowali Ogólnopolską Jesienną Grę Polową z różnorodnymi pokazami m. in. zjazdy na linach ze śmigłowców, pokazy służb specjalnych GROM, oddziałów antyterrorystycznych, Straży Granicznej i BOR, pokazami pirotechnicznymi w wykonaniu grup antyterrorystycznych, prezentacją śmigłowca Sokół, pokazami sportowego strzelania dynamicznego oraz pokazem Grupy Rekonstrukcji Historycznych. W lęborskim Muzeum zorganizowano wystawę „Generał Sosabowski i 1 Polska Samodzielna Brygada Spadochronowa” (ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi).

Zwieńczeniem Ogólnopolskiej Jesiennej Gry Polowej w 2007 r. była uroczystość nadania sztandaru dla 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów ufundowanego przez byłych harcerzy. Gościem honorowym był porucznik Stanisław Kowalczyk-Kowalewski, żołnierz brygady spadochronowej generała Sosabowskiego, uczestnik kampanii wrześniowej 1939, bitwy o Narvik w 1940 roku oraz bitwy pod Arnhem w 1944 r. Aby uczcić poległych spadochroniarzy nad głowami zebranych przeleciał samolot PZL M28B Bryza.

Z okazji tej doniosłej uroczystości lęborscy harcerze otrzymali z Portugalii wzruszający list od wnuka gen. Sosabowskiego. „… W imieniu rodziny Sosabowskich serdecznie Wam dziękuję za to, co robicie dla podtrzymania pamięci o moim Dziadku i jego żołnierzach. Obraliście mojego dziadka za patrona w czasach, gdy nie tak chętnie patrzono na bohaterów walk o wolność z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Byliście jednymi z pierwszych, dlatego mój dziadek już dawno przestał być tylko moim, ale stał się przede wszystkim Waszym dziadkiem…” St. Sosabowski-wnuk.

W 2012 roku harcerze z drużyny zorganizowali dla mieszkańców Lęborki Tydzień Pamięci o Generale Stanisławie Sosabowskim. Odbyły się bezpłatne pokazy filmu „Honor Generała” i prezentacji „Stanisław Sosabowski – Tobie Ojczyzno” dla młodzieży szkolnej. Film obejrzało ok. 1.530 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Lęborka Nowej Wsi i Wicka. Zorganizowano wystawę fotograficzną o generale Sosabowskim. Tydzień obchodów zakończono uroczystą Mszą Świętą w intencji poległych spadochroniarzy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej i gen. Stanisława Sosabowskiego.

W 65 rocznicę bitwy pod Arnhem harcerze z lęborskiej 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów rozsypali na grobach polskich spadochroniarzy na cmentarzu w Oosterbeek w Holandii ziemię przywiezioną z Polski z warszawskich Powązek.

Aby dla następnych pokoleń pozostawić pamięć o niezwykłym generale, 21 czerwca 2016 r. harcerze zawiązali Społeczny Komitet Budowy Pomnika generała brygady Stanisława Franciszka Sosabowskiego w Lęborku.

Uroczyste odsłonięcie pomnika w Lęborku odbyło się 7 października 2017 roku. Lęborscy harcerze dziękują wszystkim osobą które przyczyniły się do uhonorowania generała Sosabowskiego – wzoru dowódcy i patrioty.