Phm. Agnieszka Stanka Komendantką Hufca ZHP Lębork

wpis w: Wszystko | 0

Podharcmistrzyni Agnieszka Stanka została wybrana na ostatnim zjeździe hufca w dniu 26 listopada 2017r. komendantką Hufca ZHP Lębork. Druhna Agnieszka jest czwartą osobą z naszej drużyny która pełni tą zaszczytną funkcją (hm. Mirosław Pekról 1982-1984, hm. Krzysztof Siwka 1987-2007, hm. Konrad Chmiel 2007-2015). Gratulujemy druhnie i życzymy realizacji postawionych sobie wyzwań i grona lojalnych współpracowników.