Ostatnia droga druha Włodzimierza Mikucia

wpis w: Wszystko | 0

Wczoraj w Sopocie pożegnaliśmy harcmistrza Włodzimierza Mikucia–żołnierza 1. Wileńskiej Brygady AK, uczestnika operacji „Ostra Brama”, świadka „procesu szesnastu”, więźnia Łubianki i łagrów, Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego.

„Do lasu” poszedł w listopadzie 1943r. Miałem wtedy 16 lat. Trafiłem do 1. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, której dowódcą był por. Czesław Grąbczewski „Jurand”. Brygada działała na północ od Wilna. Po rozbrojeniu i uwięzieniu oddziałów AK przez Armię Czerwoną udało mi się uciec i dołączyć do Oddziału Samoobrony Wileńskiej AK pod dowództwem por. Sergiusza Kościałkowskiego „Fakira”. Oddział działał od sierpnia 1944 roku do 24 marca 1945 roku. 4 lutego 1945 r., gdy po całodziennym boju z NKWD w miejscowości Raubiszki zginął „Fakir”, przejąłem po nim dowództwo. Ostatni bój oddziału miał miejsce w miejscowości Ławrze koło Oszmiany. Oddział rozbito i wzięto do niewoli.”

Włodzimierz Mikuć był więziony kolejno w Wilnie na Łukiszkach, a potem w Moskwie na Łubiance. Skazany na 8 lat łagru trafił na północny Ural, gdzie pracował przy wyrębie lasu razem z kryminalistami. W 1950 przewieziony został do Karagandy. W marcu 1953 r. trafił do Akmeńska na zsyłkę. W listopadzie tego roku dołączył do Polaków, którzy w ramach umowy repatriacyjnej zostali przetransportowani do Polski.

Po powrocie do Polski zamieszkał z rodzicami w Lęborku. Po 1956 r. w odrodzonym harcerstwie pełnił w Lęborku różne funkcje m. in drużynowego, szczepowego i zastępcy komendanta hufca

W 1959 roku założył 7 Drużynę Harcerską. W latach 1959-1963 był komendantem Hufca Sopot, od końca lat 90. był członkiem Harcerskiego Kręgu Seniorów „Dęby” z Lęborka.

W ostatniej drodze w Sopocie druhowi Włodzimierzowi Mikuciowi towarzyszyli lęborscy seniorzy harcerscy i przedstawiciele naszej drużyny ze sztandarem „7” (trzech drużynowych). Pogrzeb miał asystę oddziału Marynarki Wojennej wraz z wojskowym posterunkiem honorowym.

Galeria zdjęć

 

Wspomnienia druha Włodka:

http://akfundacjakresy.pl/notacje2/view/wodzimierz-mikuc/mlHWf

https://naszemiasto.pl/wlodzimierz-mikuc-bylem-swiadkiem-w-procesie-szesnastu/ar/c1-4515628