Odsłonięcie tablicy poświęconej hm. Hannie Tanaś ps. „Hanka” oraz hm. Zygmuntowi Tanaś ps. „Przebiegły Ryś”

wpis w: Wszystko | 0

Poczet sztandarowy naszej drużyny uczestniczył 26 maja 2018 w uroczystym odsłonięciu tablicy upamiętniającej zasłużonych mieszkańców Gdyni: Hm. Hanny Tanaś, ps. „Hanka” oraz Hm. Zygmunta Tanasia, ps. „Przebiegły Ryś”, rodziców przyjaciela drużyny Leszka Tanasia. Dobrym duszkiem przedsięwzięcia była nasza harcerka Ania Rzepa

Hm. Hanna Tanaś z d. Momocińska, ps. „Hanka”- łączniczka Szarych Szeregów, żołnierka wywiadu Inspektoratu Radom AK. Po wojnie zaangażowana w odbudowę harcerstwa w Gdyni. Na Zjeździe Łódzkim ZHP w 1956 roku walczyła o zachowanie tradycyjnych symboli harcerskich. Wieloletnia członkini Zarządu Oddziału Morskiego oraz Rady Naczelnej Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

Hm. Zygmunt Tanaś, ps. „Przebiegły Ryś” – drużynowy Tajnego Hufca Harcerzy, żołnierz AK. Uczestniczył w akcjach: B1 –  tj. zdobyciu i przekazaniu Aliantom planów portu gdyńskiego, dzięki którym 18.12.1944 roku niemiecka baza, port wojskowy i pancernik Schleswig-Holstein zostały zniszczone, a także B2 – tj. sporządzeniu map umocnień niemieckich, przeniesieniu ich przez front i przekazaniu Armii Czerwonej – dzięki temu uratowano Gdynię przed zniszczeniem. Zaangażowany w odbudowę ZHP i wychowanie pokoleń harcerskich żeglarzy. Lekarz okrętowy Portu Gdyńskiego i Polskich Linii Oceanicznych.

Galeria zdjęć