Capstrzyk Niepodległości pod pomnikiem generała Stanisława Sosabowskiego w Lęborku

wpis w: Wszystko | 0

W wigilię 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 10 listopada 2018 r. o godzinie 17:00 pod pomnikiem generała Stanisława Sosabowskiego w Lęborku, przy świetle pochodni, odbył się Capstrzyk Niepodległości.

Inicjatorami uroczystości byli harcerze i instruktorzy z lęborskiego hufca ZHP, a w szczególności harcerze z 7 Harcerskiej Dryżyny Czerwonych Beretów im. generała Stanisława Sosabowskiego. Program, scenariusz i apel pamięci opracował harcmistrz Krzysztof Siwka. Uroczystość prowadziła harcmistrzyni Grażyna Wójcik.

Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowego. Następnie podharcmistrzyni Agnieszka Stenka , Komendantka Hufca ZHP w Lęborku, powitała uczestników capstrzyku – Burmistrza Lęborka Witolda Namyślaka, Starostę Lęborskiego Teresę Ossowską – Szarą, samorządowców, mieszkańców Lęborka, harcerzy, z terenu powiatu lęborskiego, a szczególnie serdecznie powitała Grzegorza i Jakuba Sosabowskich, którzy przyjechali do Lęborka ze Starego Sącza.

Anna Gołębiowska-Rusak odczytała Apel Pamięci, w którym szczególnie przywoływała Stanisława Sosabowskiego z lat 1909, 1939 i 1944 oraz harcerzy walczących o Odzyskanie Niepodległości (teks apelu poniżej artykułu).

Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem generała brygady Stanisława Sosabowskiego harcerze i mieszkańcy Lęborka zapalili znicze i ułożyli je w kształcie biało-czerwonej flagi.

Zgodnie z tradycją, pod pomnikiem twórcy wojsk spadochronowych generała Stanisława Sosabowskiego, nastąpił moment wręczenia Harcerskich Znaków Spadochronowych. Znaki otrzymali druhny i druhowie, którzy w tym roku ukończyli szkolenie spadochronowe. W tym roku były to osoby, które kiedyś będąc harcerzami nie miały takich możliwości, a teraz po wielu latach zdecydowały się na podjęcie tej odważnej decyzji.

Po odczytaniu przez komendantkę hufca ZHP w Lęborku podharcmistrzynię Agnieszkę Stenkę decyzji kapituły Harcerskiego Znaku Spadochronowego w Warszawie nastąpił moment dekoracji.

Harcerskie Znaki Spadochronowe wręczał starszy chorąży sztabowy harcmistrz Marek Bułka weteran siedmiu misji pokojowych i misji stabilizacyjnych poza granicami państwa, a legitymacje wręczał harcmistrz Krzysztof Siwka – pierwszy spadochroniarz w 7 Harcerskiej Dryżyny Czerwonych Beretów im. gen. Stanisława Sosabowskiego. Harcerskie Znaki Spadochronowe otrzymali: druh Tomasz Dziubich, przewodniczka Anna Gibuła, druh Marcin Kopeć, przewodnik Grzegorz Jasiński, przewodniczka Danuta Mierzwa.

Następnie uczestnicy wysłuchali hymn 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej w nowej aranżacji i wykonaniu Piotra Sadkowskiego i Sylwestra Kustusza.

Uroczystość zakończył utwór „Śpij kolego w ciemnym grobie niech się Polska przyśni Tobie” odegrany na trąbce przez ucznia Igora Ropelę.

Po uroczystym Capstrzyku Niepodległości harcerze i mieszkańcy Lęborka udali się do Miejskiej Biblioteki Publicznej na wystawę poświęconą umundurowaniu i wyposażeniu spadochroniarzy generała Stanisława Sosabowskiego. Wystawę zorganizował Piotr Bieniewski.

Po obejrzeniu wystawy uczestnicy otrzymali ulotkę z życiorysem generała.

 

Galeria zdjęć

 

 

NIEPODLEGŁOŚCIOWY APEL PAMIĘCI

 

HARCERZE, MIESZKAŃCY LĘBORKA!

RODACY!

 

Stajemy dziś do apelu pamięci, przed pomnikiem generała brygady Stanisława Sosabowskiego w Lęborku, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj, my – spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków.

Wołam idących szlakiem ku niepodległości: konfederatów barskich, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych – bohaterów Nocy Listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych.

 

Ciebie wzywam Stanisławie Sosabowski, który w 1911 roku organizowałeś w Stanisławowie Polskie Drużyny Strzeleckie – zbrojne ramię Armii Polskiej, który w 1911 roku organizowałeś pierwsze na ziemiach polskich drużyny skautowe.

Wzywam czternastoletniego harcerza Jurka Bitschana, poległego 21 listopada 1919 roku na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Druha Jerzego Grodyńskiego, który już po wyparciu nieprzyjaciela z miasta, jako oficer 38. pułku piechoty Strzelców Lwowskich ranny pod Dawidowem dostał się do niewoli i zginął,

17 druhów z miejscowej drużyny harcerskiej, którzy polegli w obronie Przemyśla, w grudniu 1918 roku.

Wzywam: Orlęta Lwowskie, skautów.

Wzywam harcerzy wielkopolskich, biorących udział w grudniu 1918 roku i styczniu 1919 roku w walkach w Poznaniu, Kościanie, Wrześni, Inowrocławiu, Gnieźnie i Mogilnie,

Poznańską kompanię skautową, która jako pierwszy regularny oddział wojska polskiego w Wielkopolsce w dniu 28 XII 1918 roku opanowała fort Grollmana i Stację Lotniczą w Ławicy, zaś Wiosną 1919 r., już, jako 1. kompania w składzie 1. Pułku Strzelców Wielkopolskich, pomaszerowała na front ukraiński pod Lwów, gdzie straciła jedną trzecią swojego stanu osobowego, która za czyny bojowe otrzymała łącznie 5 krzyży Virtuti Militari i 70 Krzyży Walecznych.

 

Wzywam harcerzy walczących o oswobodzenie Wilna i Grodna, Śląska Cieszyńskiego, a także uczestniczących w akcji plebiscytowej i powstańczych bojach na Górnym Śląsku.

Harcerzy, którzy w ilości ponad 15 tysięcy zgłosiło się ochotniczo do oddziałów wojskowych. Wzywam harcerzy z harcerskich pułków piechoty 201 202, 205, 236 oraz 6. Harcerskiego Pułku Piechoty Ziemi Wileńskiej Armii Ochotniczej, którzy oddali swoje życie w obronie Ojczyzny z nawiązką wypełniając swoją powinność: SŁUŻBY BOGU, POLSCE I BLIŹNIM.

 

Wzywam druha księdza Ignacego Skorupkę byłego drużynowego skautów z Klińcar, kapelana 1. harcerskiego baonu 236. Pułku Piechoty, który 14 na 15 VIII 1920 roku poległ w ataku pod Ossowem podczas walk o przełamanie frontu bolszewickiego, idąc na czele tyraliery z krzyżem w ręku.

Wzywam 11-letniego Tadzia Jeziorowskiego i 14-letniego Józka Kaczmarskiego obrońców Płocka osobiście odznaczonych przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego Krzyżami Walecznych.

 

Ciebie wzywam kapitanie Stanisławie Sosabowski, który doprowadziłeś w 1918 roku do oswobodzenia Lublina z wojsk zaborczych.

Wzywam: legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Korpusów Polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, Strzelców, Sokolich, Drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką.

 

Ciebie wzywam Marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego.

Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego: Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów: Józefa Hallera i Józefa Dowbor-Muśnickiego.

 

Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość, oraz granice II Rzeczypospolitej.

Wołam obrońców Ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, Jak należy bronić wolności i niepodległości.

 

Przywołuję bohaterów wrześniowych i październikowych bojów 1939 roku, żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 1. i 2. Armii Wojska Polskiego oraz Podziemnego Państwa Polskiego i powojennego podziemia niepodległościowego.

 

Ciebie wzywam generale brygady Stanisławie Sosabowski, który wbrew przeciwnością opracowałeś nowatorski program szkolenia spadochroniarzy, który wysyłałeś Cichociemnych – spadochroniarzy armii Krajowej do okupowanego kraju, który stworzyłeś na wyspach brytyjskich 1 Samodzielną Brygadę Spadochronową na czele, której bohatersko walczyłeś na ziemi holenderskiej w bitwie pod Arnhem.

 

Do Was zwracam się potomni! Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i Ich czyny pozostaną na zawsze w Waszej pamięci, w historii Polski i dziejach Narodu Polskiego.

 

CHWAŁA BOHATEROM!

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

 

 

Opracował hm. Krzysztof Siwka

 

Zdjęcia:

Podharcmistrz Dariusz Waszczuk

Urząd Miasta Lęborka

 

Źródła:

Skauci i harcerze w walkach o niepodległość 1914-1921

http://www.wojsko-polskie.pl