Wyróżnieni „Ryngrafem Pamiątkowym 7 HDCzB” w dniu 5.10.2007r.
Stanislaw Sosabowski III 
Maciej Płażyński Wicemarszałek Senatu RP 
Jan Kozłowski Marszałek Województwa Pomorskiego 
Radosław Korsak Dyrektor Domu Żołnierza Polskiego w Warszawie 
hm. Bogdan Mierzejewski Komendant Gdańskiej Chorągwi  ZHP
Ryszard Wenta Starosta Lęborski
Witold Namyślak Burmistrz Miasta Lęborka
Komenda Hufca ZHP w Lęborku
płk Arkadiusz Koschalke
Stanisław Kowalczyk- Kowalewski weteran 1 Samodzoelnej Brygady Spadochronowej
kmdr por. Krzysztof Grudnowski Dowódca 44 Bazy Lotniczej Marynarki Wojennej w Siemirowicach
płk dypl. Mirosław Polasik Dowódca Brygady Obrony Terytorialnej w Lęborku
mł. bryg. Jan Drozd Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku
ppłk Krzysztof Maluchnik Komendant Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej w Łebie 
Maciej Barański Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Lęborku
Waldemar Walkusz Dyrektor Gimnazjum Nr 3 w Lęborku
Jarosław Greszta Dyrektor Zespołu Szkół w Leśnicach
hm. Andrzej Woźniczka
hm. Jacek Dziedziela
hm. Adam Berbera z Gdańskiego Klubu Balonowego
Robex
NFM
Janusz Calak
hm. Dariusz Groszewski
Sylwester Karolenko
Michał Kozłowski
 
Wyróżnieni „Ryngrafem Pamiątkowym 7 HDCzB” w dniu 26.09.2015r.
Paweł Muszyński
Leszek Tanaś
Paweł Kudzia
 
Wyróżnieni „Ryngrafem Pamiątkowym 7 HDCzB” w dniu 7.10.2017r.
Dorota Sosabowska
Maciek Sosabowski
Dariusz Krakowiak
Ilze Ilse van den Dobbelsteen
gen. dyw. wst. spocz Jan Kempara Prezes ZWIĄZKU POLSKICH SPADOCHRONIARZY
mł. insp. Jacek Kilanowski Komendant Powiatowy Policji w Lęborku 
Krzysztof Witulski
Mirosław Naczke
Małgorzata Dąbrowska
nadkom. Leszek Bieliński
 
Wyróżnieni „Ryngrafem Pamiątkowym 7 HDCzB” w dniu 10.10.2017r.
64 Obronna Drużyna Starszoharcerska „Cień” im. gen. Stanisława Sosabowskiego za Szczecina
5 Wroniecka Drużyna Harcerska „Czerwone Berety” im. 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej
Starszy strzelec Alfons Trocki weteran 1 Samodzoelnej Brygady Spadochronowej

 

Regulamin Ryngrafu Pamiątkowego 7 HDCzB

Ryngraf Pamiątkowy 7 HDCzB ustanowiona jest w celu uhonorowania osób, instytucji, organizacji i firm „Za pomoc 7 HDCzB”.

Ryngraf stanowi logo 7 HDCzB wykonane z metalu pokrytego emalią o wymiarach zbliżonych do tzw. odznak pułkowych na podłożu drewnianej tarczy.

Prawo nadawania odznaki posiada drużynowy na wniosek pięcioosobowej Kapituły Odznaki Honorowej 7 HDCzB.

W skład pięcioosobowej kapituły wchodzi aktualny drużynowy i wybrani czterej byli drużynowi 7 HDCzB.

Skład osobowy Kapituły wybierany jest z pośród obecnego i byłych drużynowych w czasie zbiórki konstytucyjnej drużyny lub na Jesiennej Grze Polowej

Kapitułę wybierają obecny i byli drużynowi 7 HDCzB.

 

Potwierdzeniem nadania odznaki jest dyplom.