Lista wyróżnionych „Odznaką Honorową 7 HDCzB”

       
L.p.  Imię i nazwisko  rok wstąpienia
do drużyny 
  data przyznania
odznaki
1 Krzysztof Siwka 1978 2007
2 Mirosław Namiotko 1979 2007
3 Jan Strynowicz 1982 2007
4 Jacek Rola 1982 2007
5 Krzysztof Chojnicki 1982 2007
6 Dariusz Waszczuk 1983 2007
7 Mariusz Bartosiak 1984 2007
8 Adam Pojawa 1984 2007
9 Tomasz Dziubach  1984 2007
10 Renata Kaczyńska – Maciejowska 1984 2007
11 Marek Bułka 1984 2007
12 Tomasz Damps 1985 2007
13 Grażyna Wójcik (z d Suchodolska) 1986 2007
14 Elżbieta Wac 1987 2007
15 Andrzej Zieliński 1987 2007
16 Marek Dankowski 1987 2007
17 Tomasz Olszewski 1987 2007
18 Marcin Kopeć 1987 2007
19 Konrad Chmiel 1988 2007
20 Anna Rzepa (z d. Opiela) 1988 2007
21 Krzysztof Kokosiński 1989 2007
22 Danuta Gumienna (z d. Mierzwa) 1989 2007
23 Tomasz Ciupa 1992 2007
24 Anna Gibuła  1992 2007
25 Mariusz Rydzewski 1993 2007
26 Marek Andryskowski  1996 2007
27 Marek Zań  1996 2007
28 Piotr Ćwiok  1997 2007
29 Marcin Szkibiel  1998 2007
30 Andrzej Krasoń  1999 2007
31 Jacek Burzyński 2001 2007
32 Piotr Gierulski 2001 2007
33 Adam Żegunia 1983 2015
34 Dariusz Galant 1984 2015
35 Grzegorz Jasiński 1992 2015
36 Rafał Andryskowski 1997 2015
37 Łukasz Mechliński 1997 2015
38 Marina Andryskowska (z d. Joniec) 2000 2015
39 Karol Konkol 2003 2015
40 Karolina Gleske 2008? 2015
41 Dawid Dawidowski 2010 2015
42 Agata Dąbrowska 2010 2015
43 Krzysztof Krzebiatkowski 2010? 2015
44 Mariusz Stelmach 2010? 2015
45 Dagmara Kamrowska 2011 2015
46 Agnieszka Stenka 2011 2015
47 Agata Grochała 2011 2015
48

49

50

Agnieszka Dopierała

Marta Kamrowska

Paulina Tutkowska

2013

 

 

2017

2019

2019

 

Regulamin Odznaki Honorowej 7 HDCzB

Odznakę Honorową 7 HDCzB ustanowiona jest w celu uhonorowania byłych członków drużyny „za nienaganną służbę, podtrzymywanie więzi i udzielone wsparcie 7 HDCzB.

Odznakę stanowi logo 7 HDCzB wykonane z metalu pokrytego emalią o wymiarach zbliżonych do tzw. odznak pułkowych.

Prawo nadawania odznaki posiada drużynowy na wniosek pięcioosobowej Kapituły Odznaki Honorowej 7 HDCzB.

W skład pięcioosobowej kapituły wchodzi aktualny drużynowy i wybrani czterej byli drużynowi 7 HDCzB.

Skład osobowy Kapituły wybierany jest z pośród obecnego i byłych drużynowych w czasie zbiórki konstytucyjnej drużyny lub na Jesiennej Grze Polowej.

Kapitułę wybierają obecny i byli drużynowi 7 HDCzB.

 

Potwierdzeniem nadania odznaki jest legitymacja odznaki