7 Harcerska Drużyna Czerwonych Beretów imienia generała brygady Stanisława Sosabowskiego z Hufca ZHP Lębork jest drużyną o specjalności patriotyczno-obronnej, która powstała w 1959 roku. Specjalność obronną „Czerwone Berety” przyjęła w 1965 roku. W obecnym kształcie (zastępy, barwy, bohater drużyny, symbolika) działa od 1982 roku.

W drużynie działają obecnie dwa zastępy: męski (303 Cichociemni) i żeński (101 Szara Dziesiątka). Jest drużyną wielopoziomową, w której działają piony harcerski, starszoharcerski i wędrowniczy. Chętnie przyjmuje w swoje szeregi uczniów klas podstawowych (5-6), gimnazjalnych, a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Członkowie drużyny przez kolejne trzy lata zdobywają beret bordo w trakcie corocznych Wiosennych Wypraw Czerwonego Beretu, które tradycyjnie są organizowane w drużynie od końca lat sześćdziesiątych. Drużyna działa zgodnie z konstytucją drużyny

W ramach specjalności obronnej drużyna uczestniczy w szkoleniach spadochronowych (do 2017 r. w szeregach jej członków zostało wyszkolonych 32 skoczków spadochronowych), zajęciach ze wspinaczki, pierwszej pomocy przedmedycznej, musztry, terenoznawstwa, strzelania, zajęciach survivalowych, biegach terenowych i bytowaniu. Członkowie drużyny dwukrotnie uczestniczyli w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Obronnych o „Puchar Ministra Obrony Narodowej i Szefa Sztabu Generalnego, Centralnych Manewrach Techniczno-Obronnych. Zwyciężali w 100 km Rajdach „Harpagan”. Harcerze z drużyny służą dzisiaj w różnych formacjach m in. w jednostkach „Grom”, „Formoza”, oddziałach antyterrorystycznych Policji i jednostkach wojskowych. Uczestniczyli w misjach poza granicami Państwa w Libanie, Bośni, Iraku i Afganistanie.

W swojej działalności drużyna realizuje program, w którym duży nacisk kładzie się na kształtowanie postaw patriotycznych.

Bohater drużyny generał brygady Stanisław Sosabowski

Jesienią 1982 roku, w stanie wojennym, harcerze z 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów z Lęborka postanowili przyjąć za bohatera drużyny generała Stanisława Sosabowskiego twórcę i bojowego dowódcę 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Zbierali, bardzo skromne w tamtym czasie, materiały źródłowe. Podróżując po Polsce poszukiwali weteranów 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, przeprowadzali wywiady. Spotkali się m. in. z płk. Janem Olimpiuszem Kamińskim zastępcą dowódcy brygady i bohaterem bitwy pod Mokrą 1939r., płk. Władysławem Stasiakiem oficerem sztabu 1 SBS i współtwórcą 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej, mjr. Jerzym Dyrdą oficerem łącznikowym i adiutantem gen. Sosabowskiego oraz cichociemnymi m. in. Alfredem Paczkowskim „Wanią, przyjacielem por. Jana Piwnika „Ponurego”-dowódcy brawurowej akcji rozbicia więzienia w Pińsku w dniu 18 stycznia 1943 i uwolnienia „Wani, Stanisławem Jankowskim „Agatonem” kierownikiem Wydziału Legalizacji i Techniki w Oddziale II Komendy Głównej AK i jedyną kobietą Cichociemną Elżbietą Zawacką legendarną „Zo”.

25 czerwca 1983 r., jako jedna z pierwszych drużyn harcerskich w Polsce, 7 Harcerska Drużyna Czerwonych Beretów z Lęborka przyjęła imię generała Stanisława Sosabowskiego. Na nadanie imienia drużynie przyjechała 27 Łódzka Drużyna Spadochronowa im. gen. St. Sosabowskiego z drużynowym Jackiem Dziedzielą, a ze Skawiny drużynowy harcmistrz Andrzej Woźniczka z harcerzami z 139 Harcerskiej Drużyny Spadochronowej im. Bohaterów spod Arnhem. Druh Andrzej nieprzerwanie od 1968 r. do dnia dzisiejszego, niezłomnie uczestniczy w uroczystościach związanych z generałem, jego spadochroniarzami i Cichociemnymi. Od druha Andrzeja harcerze dowiedzieli się o wrześniowych, corocznych, nieoficjalnych, skromnych uroczystościach na warszawskich Powązkach pod pomnikiem 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej i Cichociemnych. Harcerze uczestniczyli w tych obchodach w rocznicę bitwy pod Arnhem, (po raz pierwszy 17 września 1983 roku), a w lutym w uroczystościach rocznicy pierwszego skoku Cichociemnych do Kraju. Odwiedzali również grób swojego patrona generała Sosabowskiego.

W 1986r. lęborscy harcerze nawiązali kontakt z emigracyjnym Związkiem Polskich Spadochroniarzy z siedzibą w Londynie. Wspólnie z kilkoma innymi drużynami harcerskimi m. in. ze Skawiny, Łodzi, Wronek i Kielc kultywującymi pamięć gen. Sosabowskiego, i spadochroniarzy walczących na zachodzie założyli „Klub Pikującego Orła”.

W 1989 r. Pani Cora Baltussen, która w 1944 r. opiekowała się polskimi spadochroniarzami i całe życie poświęciła na upamiętnienie i uhonorowanie bohaterstwa polskich spadochroniarzy, a także samego gen. Stanisława Sosabowskiego, która założyła Komitet Driel – Polen zaprosiła, wraz z emigracyjnym środowiskiem spadochroniarzy, w 45 rocznicę bitwy pod Arnhem do Holandii czterech drużynowych z Lęborka (hm. Krzysztof Siwka), Skawiny, Kielc i Wronek. Drużynowi otrzymali proporce poświęcone w Kościele w Driel, w miejscu walki w 1944r. polskich spadochroniarzy. Proporzec dla lęborskiej 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów ufundowało Koło Związku Polskich Spadochroniarzy z Sheffield w Anglii. Od tego czasu, co pięć lat, lęborscy harcerze uczestniczą w holenderskich obchodach bitwy pod Arnhem, z udziałem królowej Holandii Beatrix, króla Wilhelma Aleksandra, brytyjskiego księcia Karola, premiera Holandii i Polski oraz Prezydenta RP.

Przez wiele lat harcerze z 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów im. gen. Stanisława Sosabowskiego z Lęborka, w rocznicę bitwy pod Arnhem, organizują Ogólnopolską Jesienną Grę Polową. W trakcie gry przy pomocy wystaw, inscenizacji oraz prelekcji popularyzują historię dzielnego gen. Stanisława Sosabowskiego i żołnierzy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej.

W 2007 roku, na wniosek lęborskich harcerzy, Rada Miasta Lęborka przyjęła uchwałę o nazwaniu w Lęborku jednej z ulic imienia Generała Sosabowskiego.

Jesienią 2007r. harcerze zorganizowali Ogólnopolską Jesienną Grę Polową z różnorodnymi pokazami m. in. zjazdy na linach ze śmigłowców, pokazy służb specjalnych GROM, oddziałów antyterrorystycznych, Straży Granicznej i BOR, pokazami pirotechnicznymi w wykonaniu grup antyterrorystycznych, prezentacją śmigłowca Sokół, pokazami sportowego strzelania dynamicznego oraz pokazem Grupy Rekonstrukcji Historycznych. W lęborskim Muzeum zorganizowano wystawę „Generał Sosabowski i 1 Polska Samodzielna Brygada Spadochronowa” (ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi), oraz wystawę „Odznaki i emblematy jednostek spadochronowych i specjalnych świata” z prywatnych zbiorów druha Jana Strynowicza.

Zwieńczeniem Ogólnopolskiej Jesiennej Gry Polowej w 2007 r. była uroczystość nadania sztandaru dla 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów ufundowanego przez byłych harcerzy. Gościem honorowym był porucznik Stanisław Kowalczyk-Kowalewski, żołnierz brygady spadochronowej generała Sosabowskiego, uczestnik kampanii wrześniowej 1939, bitwy o Narvik w 1940 roku oraz bitwy pod Arnhem w 1944 r. Aby uczcić poległych spadochroniarzy nad głowami zebranych przeleciał samolot PZL M28B Bryza.

Z okazji tej doniosłej uroczystości lęborscy harcerze otrzymali z Portugalii wzruszający list od wnuka gen. Sosabowskiego. „… W imieniu rodziny Sosabowskich serdecznie Wam dziękuję za to, co robicie dla podtrzymania pamięci o moim Dziadku i jego żołnierzach. Obraliście mojego dziadka za patrona w czasach, gdy nie tak chętnie patrzono na bohaterów walk o wolność z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Byliście jednymi z pierwszych, dlatego mój dziadek już dawno przestał być tylko moim, ale stał się przede wszystkim Waszym dziadkiem…” St. Sosabowski-wnuk.

W 2012 roku harcerze z drużyny zorganizowali dla mieszkańców Lęborki Tydzień Pamięci o Generale Stanisławie Sosabowskim. Odbyły się bezpłatne pokazy filmu „Honor Generała” i prezentacji „Stanisław Sosabowski – Tobie Ojczyzno” dla młodzieży szkolnej. Film obejrzało ok. 1.530 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Lęborka Nowej Wsi i Wicka. Zorganizowano wystawę fotograficzną o generale Sosabowskim. Tydzień obchodów zakończono uroczystą Mszą Świętą w intencji poległych spadochroniarzy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej i gen. Stanisława Sosabowskiego.

W 65 rocznicę bitwy pod Arnhem harcerze z lęborskiej 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów rozsypali na grobach polskich spadochroniarzy na cmentarzu w Oosterbeek w Holandii ziemię przywiezioną z Polski z warszawskich Powązek.

Aby dla następnych pokoleń pozostawić pamięć o niezwykłym generale, 21 czerwca 2016 r. harcerze z drużyny zawiązali Społeczny Komitet Budowy Pomnika generała brygady Stanisława Franciszka Sosabowskiego w Lęborku.

Uroczystości odsłonięcia pomnika w Lęborku planowane są na dzień 7 października 2017 roku.